Sales & Operations Planning (S&OP)

Wilt u Sales & Operations Planning opzetten binnen uw organisatie? Of wilt u S&OP binnen uw organisatie optimaliseren en zo uw supply chain naar een hoger niveau tillen? Op basis van wetenschappelijke inzichten en ruime praktijkervaring hebben wij een methode ontwikkeld waarmee Sales & Operations Planning binnen en tussen organisaties kan worden opgezet en beheerd. Met als gevolg tevreden klanten, doordat u uw service kunt verbeteren tegen lagere kosten.

Wat is Sales & Operations Planning

Iedere organisatie kent het. De salesafdeling wil verkopen en verwacht dat producten op voorraad zijn, om zo snel te kunnen leveren aan klanten. De productieafdeling wil echter zo effectief mogelijk kunnen produceren. Dat betekent lange runs maken, met als gevolg weinig omsteltijden en omstelkosten. Daar bovenop wil de afdeling Logistiek ladingen waarmee transporten kunnen worden gecombineerd en zo min mogelijk bewegingen in het warehouse, met lage kosten en hoge beladingsgraden als gevolg. Om nog maar te zwijgen over de belangen van de afdeling Inkoop. Sales & Operations Planning is daarom een belangrijk onderdeel van supply chain management en vormt het proces waarmee alle belangen in de keten op elkaar worden afgestemd. Het is een methode waarmee goederen-, informatie- en geldstromen in de keten worden gestroomlijnd en waarmee de functionele activiteiten op elkaar worden afgestemd.

S&OP is meer dan techniek

Om Sales & Operations Planning binnen organisaties van de grond te krijgen is de steun van het (top)management onontbeerlijk. De invoering en implementatie van S&OP vraagt namelijk om visie en lef. De visie dat de som der delen meer is dan een optelsom van de losse onderdelen. Het lef om van professionals samenwerking in de keten te eisen, met als belangrijkste uitkomst het optimaal bedienen van de klant.

Bij S&OP is goede ondersteuning van ICT essentieel maar er is ook een bepaalde basishouding van mensen nodig. Dit houdt in dat mensen bereid moeten zijn om op regelmatige basis bij elkaar te komen en informatie met elkaar te delen. Dat ze escalaties met elkaar bespreken en de ogenschijnlijk tegengestelde belangen in de keten met elkaar doornemen en overbruggen.

S&OP implementeren en optimaliseren

BLMC heeft een eigen methode ontwikkeld voor de implementatie/optimalisatie van S&OP. Deze is gebaseerd op het Five-Stage Sales & Operations Planning Maturity Model van Gartner. In de meer volwassen fasen van S&OP is de inzet van gespecialiseerde tooling vereist. Onze preferred supplier daarvoor is Solventure. Bij de implementatie van de gekozen oplossing besteden we meer dan gemiddelde aandacht aan de factor mens. Het gevolg is een excellent proces.

Haalt u alles uit Sales & Operations Planning?

In hoeverre benut u de mogelijkheden van S&OP? Hoe gestructureerd is het overleg? Zijn de nodige partijen betrokken? Welke tools gebruikt u en in hoeverre kunt u de vraagvoorspelling effectief vertalen naar de operationele planning?

U ontdekt het met de Supply Chain S&OP Assessment Light. Met deze korte vragenlijst onderzoekt u de volwassenheid van uw S&OP-proces. Op basis van uw antwoorden stellen wij een persoonlijk rapport op met daarin uw score een advies voor de verbetermogelijkheden. We lichten dit vervolgens graag toe in een telefonisch gesprek.

Deze scan is speciaal bedoeld voor managers en directieleden werkzaam bij en in loondienst van middelgrote en grote bedrijven.

Ga naar de S&OP Analyse ยป

Ketensamenwerking onontbeerlijk voor S&OP

Voor een goed S&OP-proces is samenwerking binnen de organisatie en binnen de keten nodig. Hoe goed zijn bedrijven daarin? Dat is het onderwerp van de Nationale Supply Chain Monitor, een onderzoek dat we tweejaarlijks uitvoeren in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit.

Bekijk de Nationale Supply Chain Monitor