BLMC Supply Chain Optimization publiceert in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit de resultaten van de derde tweejaarlijkse Nationale Supply Chain Monitor. Deze meet de toepassing van supply chain management in Nederland. Hoewel de achterblijvers inlopen, stagneert ontwikkeling aan de top; externe ketensamenwerking blijft een uitdaging. Tegelijkertijd neemt de noodzaak tot betere ketensamenwerking toe, door het hoge tempo van veranderingen in de wereld.

Gemiddeld resultaat stokt

De 181 respondenten reageerden op zestig stellingen. De uitkomst laat zien in welke fase van supply chain volwassenheid het Nederlands bedrijfsleven zit. Op een schaal van 1-5 scoort Nederland nu een 2,8. Dat is 0,1 punt lager dan de 2,9 in 2015. Dit betekent dat men gemiddeld op de drempel staat van interne (level 2) naar externe ketensamenwerking (level 3). Dat de score hier blijft steken, geeft aan dat die externe samenwerking een grote stap is voor veel bedrijven.

Achterblijvers lopen in

Het goede nieuws, is dat het aantal ‘achterblijvers’ met een score van minder dan 1,67, fors is gedaald. Van 30% in 2015 naar 4% nu. Dat betekent dat op het niveau van level 2, interne afstemming, nog steeds vooruitgang wordt geboekt.

Wat houdt de koplopers tegen?

De koplopers groeien noch in aantal, noch in score. Michel van Buren van BLMC Supply Chain Optimization, die bij het onderzoek betrokken was: ‘De quick wins zijn gerealiseerd en de volgende stap is een grote. Dat vergt visie en durf. Tegelijkertijd zien we dat de markt aantrekt en organisaties daarom weinig noodzaak tot verandering ervaren. Het is dan verleidelijk om alle tijd en kapitaal aan te wenden voor de dagelijkse operatie. Supply chain management dreigt daarmee te verworden tot een afdeling, terwijl het in feite een strategische managementmethodiek is om de organisatie en de keten te verbeteren en zo fundamenteel concurrentievoordeel te behalen.’

Veranderende markt noopt tot verdere ontwikkeling

Dat de economie nu groeiende omzetten en winsten toont, is geen reden om af te wachten, vindt prof. dr. Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit: ‘De markt kenmerkt zich steeds meer door complexiteit, onzekerheid en voortdurende variabiliteit. In een statische markt kan een centrale top-down aansturing prima functioneren. Echter, steeds vaker moet de keten ‘agile’ zijn. Supply chains moeten flexibel kunnen inspringen op de snel veranderende wensen en omstandigheden in de markt. Lerend vermogen, responsiviteit en innovatie zijn daarbij essentieel. Dat kan alleen met supply chains die zijn gebaseerd op vertrouwen, gegevensuitwisseling en strategische samenwerking.’

Samen ontwikkelen

Supply chain management raakt ingeburgerd in het Nederlandse bedrijfsleven. Echter, hoewel interne ketensamenwerking op gang komt, stokt deze vaak bij de deur naar buiten en daarmee laten bedrijven kansen liggen. Tegelijkertijd wordt de noodzaak tot een ‘agile’ keten waarin ketenpartners samenwerken steeds groter. Initiatieven zoals het Supply Chain Excellence Leadership Platform (scelp.nl) werken aan kennis, tools en cases om de ontwikkeling van ketensamenwerking in Nederland te stimuleren. Michel van Buren: ‘Er is duidelijk een behoefte om de stap te zetten naar verdere interne en externe ketensamenwerking en zo efficiënte, toekomstbestendige ketens te ontwikkelen. De NSCM had dit jaar 50% meer respondenten. Het SCELP-platform groeit hard. Dit zijn signalen dat het onderwerp leeft en dat mensen het potentieel willen benutten.’

DOWNLOAD HET RAPPORT

Over de Nationale Supply Chain Monitor

Tweejaarlijks voert BLMC in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit onderzoek uit naar de mate waarin supply chain management (SCM) in Nederland wordt toegepast. De resultaten van deze Nationale Supply Chain Monitor (NSCM) laten zien in hoeverre het bedrijfsleven al profiteert van de voordelen van SCM maar ook waar de ontwikkeling stokt. Door hier aandacht aan te besteden, willen BLMC en Nyenrode bijdragen een succesvolle ontwikkeling van supply chain management in Nederland. De NSCM verscheen in 2013, 2015 en 2017.

Over Nyenrode Business Universiteit

Nyenrode Business Universiteit werkt aan een duurzame toekomst door studenten en deelnemers te stimuleren zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke leiders. Dit doet zij door een combinatie van academische theorie, praktische relevantie en persoonlijke ontwikkeling aan te bieden. Nyenrode is een particuliere universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven en met een internationale oriëntatie. Vakgebieden zijn business, management, accountancy, controlling en fiscaal recht. Prof. dr. Jack van der Veen bekleedt als hoogleraar de evofenedex leerstoel Supply Chain Management.

Over BLMC Supply Chain Optimization

Met bijna 20 jaar ervaring heeft BLMC aan de wieg gestaan van supply chain management. Het bureau is gespecialiseerd in executive search, recruitment, interim management en supply chain optimalisatie. BLMC Supply Chain Optimization is vanaf de eerste dag van haar bestaan meer dan een supply chain consultancy bureau. Succesvol implementeren is het doel, de Supply Chain Optimalisatie Methode BLMC vormt hiervoor de basis. Na supply chain onderzoek, analyse en advies, implementeren ervaren experts de adviezen in samenwerking met de opdrachtgever, met verbeterde supply chain prestaties als resultaat. Michel van Buren is directeur van BLMC.