Groeiende behoefte aan specialisten met people skills

De markt van interim-management wordt steeds competitiever. ABN AMRO en ZiPconomy onderzochten de markt van interim-managementbureaus waaronder BLMC. Marges en uurtarieven staan onder druk, maar de vraag blijft stijgen. In een snel veranderende wereld moeten bedrijven zich immers blijven ontwikkelen en interim managers zijn daar steeds vaker een onderdeel van.

Ruim 85 bureaus namen deel aan het onderzoek, waaronder BLMC Interim Management. Volgens ABN AMRO vormen deze 85 bureaus de kern van de markt. Een aantal bevindingen viel ons op. Directeur Recruitment Sjaak Lekkerker licht toe wat deze feiten voor opdrachtgevers kunnen betekenen.

  1. Bureaus merken dat er meer behoefte is aan specialisten

Sjaak Lekkerkerker: ‘Dat klopt. Steeds vaker zie ik dat de vraagstukken waarmee opdrachtgevers bij ons komen, een specialistische kennis van het vak vereisen. Supply chains worden complexer, de eisen van klanten worden hoger, differentiatie in dienstverlening is complex en dan hebben we het nog niet over de IT-aspecten. Die kennis kun je simpelweg niet allemaal in huis hebben. Het voordeel van zo’n interim specialist is dat deze parallel aan de lijn kan opereren, zodat de organisatie gewoon doordraait. Doordat de interimmer zich kan concentreren op de gewenste verandering, is deze ook relatief snel te realiseren. De kennis van die specialist wordt bovendien overgedragen op de lijncollega, die hiermee zelf zijn expertise uitbreidt.’

  1. Er is behoefte aan mensgerichte leiders die duurzame resultaten boeken, en leiders met verstand van innovatie, data en technologie

‘De grootste toegevoegde waarde van een interim manager ligt in het realiseren van veranderingen. Daarvoor is een wezenlijk andere persoonlijkheid vereist dan voor een lijnmanager. Een organisatie in ontwikkeling heeft iemand nodig die complexe situaties doorziet, die de sfeer en cultuur goed inschat en mensen mee kan krijgen. Deze persoon moet knopen doorhakken, resultaatgericht zijn, het vak begrijpen en tegelijkertijd alle oog hebben voor de menselijke factor. Het zijn zeldzame types, maar ze bestaan. De kunst is om ze te vinden en juist daarin schuilt de kracht van een bureau. Of het nu gaat over supply chain, finance of facility, bij een echte veranderklus kan een goed bureau ontzettend veel tijd besparen en zorgen dat de juiste persoon op de juiste plaats terecht komt.’

  1. Urgentie is een belangrijk kenmerk van interim-management

‘Het lijkt een open deur, totdat je ervoor staat. Want natuurlijk is de situatie urgent, maar hoe vindt een toch al drukbezette opdrachtgever in al die urgentie de juiste persoon? Wij kiezen er bij BLMC voor om niet af te wachten maar te werken met een pool van goede mensen, de BLMC Interim Community. We kennen deze mensen al en kunnen snel inschatten waar we ze voor kunnen inzetten. Uit het onderzoek blijkt dat meer bureaus zo werken. Daarbij heeft de selectie door gespecialiseerde bureaus vaak het persoonlijke maatwerkkarakter van executive search: ‘selectie boven alles’.’

  1. De waarde van begeleiding

‘De meeste bureaus in het rapport geven aan dat zij niet veel toegevoegde waarde zien in het begeleiden van de geplaatste interimmer. Daar ben ik het niet mee eens. Wij besteden juist veel aandacht aan die begeleiding. Niet als controle maar als klankbord. Ons team van interim managers heeft een zeer brede expertise en ervaring. Elke interim manager uit onze pool kan altijd een beroep doen op de kennis van deze collega’s, inclusief mijzelf. Daarnaast besteden we ook aandacht aan kennisontwikkeling en intervisie door geregeld bij elkaar te komen. Zo ontstaat er een veel bredere basis waar de interim manager uit kan putten.’

  1. Voor complexe opdrachten ligt de grootste toegevoegde waarde van het bureau in het voortraject

‘Het belang van het voortraject kan niet onderschat worden. Omdat de situatie vaak kritisch en urgent is, is het ook van groot belang om direct de juiste persoon te selecteren. Daarom is het voor elke opdrachtgever belangrijk om een eerlijk en open gesprek te voeren over wat er aan de hand is. Vaak schuilt er een vraag achter de vraag, het is belangrijk om dat te achterhalen, zodat je niet alleen aan symptoombestrijding doet maar echt de zaken aanpakt waar het om gaat. Ik besteed hier altijd veel aandacht aan. Alleen dan kunnen we samen bepalen wie de interimmer is die de kennis en persoonlijkheid heeft om de gewenste verbetering voor elkaar te krijgen.’

Oog op opdrachtgever

Het rapport door ABN AMRO en ZiPconomy geeft een goed overzicht van de ontwikkeling van de markt vanuit het perspectief van de bureaus. Persoonlijk vind ik het vooral interessant om te blijven kijken naar de uitdagingen waar onze opdrachtgevers mee te maken krijgen. Zij werken in een wereld die snel verandert, binnen een krappe arbeidsmarkt waarin de juiste expertise en ervaring steeds moeilijker te vinden is. De technologische ontwikkelingen bieden net zo veel oplossingen als nieuwe uitdagingen en stil blijven staan is simpelweg geen optie. Klanten worden veeleisender, de concurrentie harder. Het is aan ons om de verandermanagers te bieden die deze uitdagingen begrijpen en over de competenties beschikken om organisaties door de nodige veranderingen heen loodsen. Dat is en blijft de kern van interim management, in welk model je dat ook giet.’

Download het volledige rapport van ABN AMRO en ZiPconomy.