Hoe neem je als supply chain directeur de regie?

Soms kom je iemand tegen die precies zegt wat jij dacht. Zo’n moment had ik toen ik Martijn Bonte, COO van Kramp en SCM-director van het jaar 2023, zag spreken op ICT & Logistiek. Zijn belangrijkste boodschap: neem als supply chain directeur de regie, werk samen en kijk vooruit. Dat is natuurlijk mooi gezegd, maar hoe doe je dat?

Zoals elk jaar zagen we ook op de recente editie van ICT & Logistiek in november veel inspirerende presentaties. Niet alleen in ons eigen BLMC Supply Chain Theater, maar ook in de andere theaters. Natuurlijk gingen we even kijken bij Martijn Bonte, de COO van Kramp. Vorige jaar gaf hij een presentatie in het BLMC Ketentheater en hij werd in 2023 verkozen tot Supply Chain Director van het jaar. Als ik iemand vanuit de praktijk weer eens zo duidelijk hoor praten, kan ik het niet laten om dat te delen. En daar een praktisch advies aan toe te voegen.

Supply chain is de business

Nog te vaak wordt de supply chain gezien als een kostenpost, terwijl inmiddels op veel verschillende manieren is aangetoond dat een effectieve en efficiënte keten veel waarde toevoegt. Wat de business belooft, moet je betrouwbaar leveren. Dat is geen bijkomstigheid, maar een hoofdzaak, die voor klanten een groot verschil maakt. Bij Kramp gaan ze zelfs zo ver dat de supply chain visie een uitgangspunt is voor de totaalstrategie.

Mijn tip: overzie service, kosten, cash

Realiseer je dat de supply chain bepalend is voor het succes van de business en dat het de enige functie is die alle succesfactoren overziet.

Elke beslissing die je als bedrijf maakt, is een trade-off tussen:

  1. Service (het niveau dat je biedt aan klanten en dat invloed heeft op de prijs die je kunt vragen).
  2. Kosten
  3. Cash (investeringen, waaronder kapitaal dat in voorraden zit)

Als supply chain directeur overzie je die drie dimensies en kun je leidend zijn in de optimalisatiediscussie.

Waar ligt het optimale evenwicht, aansluitend bij de business strategie? Dat bekijk je vooral op het niveau van product-marktcombinaties.

Zoek daarbij de aansluiting met Finance en Marketing, die vanuit hun eigen positie aan deze discussie kunnen bijdragen. Leer van elkaar en inspireer elkaar, maar neem de regie vanuit de supply chain.

Service, Kosten, Cash in balans

Bron: Supply Chain Strategy and Financial Metrics, DeSmet, 2018

Bekijk de keten end-to-end

Denk niet te klein: supply chain is niet alleen logistiek, het is het hele ketenproces van inkoop tot en met after sales. Bovendien zijn veel organisaties internationaal actief en is het ook belangrijk om over de grenzen van je organisatie heen te kijken. Iedereen heeft een expertise en die moet je combineren, want alles hangt samen.

Mijn tip: gedraag je als een ketenregisseur

Bekijk de keten, van grondstof tot en met gebruik van het product, als een geheel. Richt je daarbij ook op de relaties met leveranciers en klanten. Ga samen met deze ketenpartners uit van maximale waardecreatie in de hele keten. Er kan ook een specifieke doelstelling zijn, zoals het verduurzamen van de keten of in ketenverband nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

In de huidige wereld waar alles met elkaar samenhangt, kun je dat niet alleen, daar heb je je ketenpartners bij nodig. Voorbeelden en tips voor interne en externe ketensamenwerking vind je in het boek Regisseer de keten.

Bron: Regisseer de keten, Van der Veen en Van Buren, 2021

Ontwerp voor 10 jaar

In een VUCA-wereld (volatile, uncertain, complex, ambiguous) is de verleiding groot om niet te ver vooruit te kijken, de wereld verandert immers continu.

Martijn Bonte heeft een beter idee: maak plannen op basis van wat je weet, en besef dat je ook veel niet weet. Ontwikkel een visie voor tien jaar en stel die per jaar, of vaker, bij. Is er een crisis? Gebruik die dan! In tijden van corona zijn bijvoorbeeld veel bedrijven nauwer gaan samenwerken, om de uitdagingen samen het hoofd te bieden. Daarbij blijft het belangrijk dat je wel een langetermijnvisie als basis hebt.

Mijn tip: scheid running the business van improving the business

Het werk in de supply chain gaat vaak over brandjes blussen en problemen oplossen. Maar als je alleen dát doet, kom je nooit echt vooruit. Dus maak ruimte voor beide aspecten: de dagelijkse operatie én het vormen van een visie.

In een klein bedrijf kunnen die rollen in één persoon gecombineerd zijn; houd dan bijvoorbeeld een vaste dag vrij voor strategische kwesties. In grotere bedrijven kun je denken aan een rolverdeling tussen de supply chain manager en de supply chain directeur.

Zet je Calimerodopje af!

‘Grenzen bij de randen van de organisatie leggen is een achterhaald concept,’ aldus de SCM-director van 2023. Organisaties bevinden zich in een netwerk en de kwaliteit van dat netwerk bepaalt je succes. Hierin ligt voor een supply chain directeur de belangrijkste taak: het maximale uit dat complexe netwerk halen.

Calimero klaagde nog wel eens: ‘zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk’. Dat gevoel kan een supply chain directeur wel eens krijgen, maar daar ben je zelf bij. Je bent belangrijk voor de business, dat moet je zelf geloven en uitstralen. Dus zet je eierdopje af, aldus Martijn Bonte.

Mijn tip: spreek de taal van de CEO

In veel boardrooms geldt nog steeds: show me the money. Een financiële vertaling van maatregelen is de enige objectieve manier om aan te tonen dat een bepaalde verandering waarde toevoegt. Je moet als supply chain directeur in staat zijn om dat te laten zien.

Wanneer wij een bedrijf begeleiden met een verbetertraject beginnen wij daarom vaak met een benchmarkvergelijking en/of een business case. Zo toon je keihard aan waar de money zit, en reken maar dat er dan geluisterd wordt.

Voorbeeld Supply Chain benchmark

Unieke positie als ketenregisseur

Als supply chain manager of supply chain directeur heb je een unieke positie. Je overziet de hele keten, kent de verschillende partijen en bent in staat om trade-offs te maken die de business strategie ondersteunen. Die rol moet je wel durven pakken. Daar zijn hulpmiddelen voor, zoals financiële analyses en trade-off tools.

Maar de belangrijkste is: je moet zelf geloven in de kracht van de supply chain en in jouw belang als ketenregisseur. Wanneer je dat over het voetlicht kunt brengen en je regierol pakt, voeg je maximale waarde toe aan je bedrijf en aan de hele keten.

Ketenregisseur worden?

Zoek je naar manieren om meer regie te voeren over je keten? Of ben je benieuwd naar de verschillende instrumenten die je daarbij kunnen helpen? Neem contact met mij op om eens vrijblijvend te sparren over jouw specifieke situatie.

Plan een afspraak in om vrijblijvend te sparren