Scenario-analyse: wanneer is het zinvol?

De onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt, hebben de belangstelling voor scenario-analyse aangewakkerd. Met zulke scenario’s kunnen bedrijven immers snel op onverwachte situaties inspelen. Tegelijkertijd voelt het soms als koffiedikkijken. En het kost tijd, waarvan pas achteraf blijkt of die goed is besteed. Dit zijn de 5 factoren die bepalen wanneer scenario-analyse zinvol is.

1. Wanneer er een sterke afhankelijkheid is

Stel, u heeft een revolutionair nieuw product ontwikkeld in een nieuwe markt en de vraag is nog moeilijk te voorspellen. U bent afhankelijk van één buitenlandse leverancier. Wat gebeurt er als de vraag meer is dan deze leverancier aan kan? Of als deze om wat voor reden dan ook niet kan leveren? Bij een dusdanig grote afhankelijkheid moet u de mogelijkheid hebben om uit te wijken. Andere mogelijke kritische factoren zijn de beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen, internationale handelsrelaties, wetgeving of weersinvloeden. Waar zitten uw kritische afhankelijkheden?

2. Wanneer voorbereiding een voorsprong betekent

Toen in de coronacrisis alle restaurants dicht moesten, gingen vele van hen over op thuisbezorging. Zij die daarvoor al een infrastructuur of een plan hadden, konden als eerste hun klanten een goede thuiservaring bezorgen. Wie toen nog moest beginnen, leverde vaak een tegenvallende service; zie dan nog maar eens een tweede kans te krijgen. Dus hoewel het prima mogelijk is om een dergelijke het hoofd te bieden, geeft een goede voorbereiding een flinke voorsprong op de concurrentie. Als het gaat om meer kapitaalintensieve sectoren, is dat effect nog veel groter.

3. Wanneer het risico omvangrijk is

Elk ziekenhuis heeft een noodaggregaat, vaak nog een back-up en bovendien extra stroomfaciliteiten op de intensive care en operatiekamers. Het is wel duidelijk waarom: stroomuitval kost hier mensenlevens. Een ander goed voorbeeld zijn recall-scenario’s: als een product mogelijk gevaarlijk is voor de volksgezondheid (en, laten we eerlijk zijn, voor de reputatie), zal de fabrikant er alles aan doen om het uit de handel terug te halen. Er liggen plannen gereed om dit direct in werking te stellen, want er is dan geen tijd te verliezen.

Ook risico’s die niet gaan over gezondheid of mensenlevens, kunnen voor u substantieel zijn. Elke situatie die het voortbestaan van uw bedrijf kan bedreigen, verdient het om van tevoren in kaart te brengen. Op zulke omvangrijk risico’s moet u voorbereid zijn. Zelfs als de kans dát het gebeurt niet heel groot is.

4. Wanneer de kans groot is

Als de kans groot is dat er iets gebeurt, is het ook verstandig uzelf er wat-als-vragen over te stellen. Zit uw bedrijf, of toeleverancier, in een aardbevingsgevoelig gebied? Levert u veel aan een politiek instabiel land? Of, vanuit een positiever perspectief: opereert u in een markt waar veel technologische ontwikkeling is?

Dit zijn allemaal situaties waarin de kans dat u in actie moet komen, zeer groot is. Het is niet zozeer de vraag óf iets gebeurt, maar vooral wanneer het gebeurt. Het loont dan de moeite om u hierop voor te bereiden.

5. Wanneer er positieve mogelijkheden zijn

Laten we het niet alleen hebben over negatieve risico’s. Ook op positieve effecten wilt u voorbereid zijn. Bent u ijsproducent, dan wilt u ervan profiteren als er ineens een hittegolf is. Bent u de ontwikkelaar van een online vergadertool, dan wilt u snel veel gebruikers kunnen aanhaken als er ineens massaal thuisgewerkt gaat worden. Kunt u niet op zulke kansen inspelen, dan komt u direct op achterstand te staan. Ben u wel voorbereid, dan neemt u een voorsprong op de concurrent, maakt u snel meer omzet en versterkt u uw marktpositie.

 

Wat is uw gevarenzone?

Elk van deze factoren maakt het zinvol om een scenario-analyse te doen. Komen ze in combinatie voor, dan is het bijna verplichte kost. Door op deze manier naar negatieve én positieve risico’s te kijken, bent u voorbereid op het moment dat een kans of een probleem zich voordoet. Het kan het verschil zijn tussen succes en falen, vooroplopen of uit de markt gedrukt worden en winst of verlies draaien.

Kunt u daar wel een klankbord bij gebruiken?

Neem contact op met ons op via 085 0 47 94 28 of via het contactformulier aan de rechterkant van de pagina.