Wat is supply chain management?

Supply chain management (SCM) is een breed begrip dat op verschillende manieren wordt gehanteerd. Wij hanteren de volgende definitie:

“The management of a network of relationships within a firm and between interdependent organisations and business units consisting of material suppliers, purchasing, production facilities, logistics, marketing, and related systems that facilitate the forward and reverse flow of materials, services, finances and information from the original producer to final customer with the benefits of adding value, maximizing profitability through efficiencies, and achieving customer satisfaction’’ (Stock & Boyer, 2009) 

Interne- en externe supply chain

De supply chain strekt zich uit van het bedrijf dat de ruwe input levert tot aan de uiteindelijke eindgebruiker van het product; van ‘koetje tot toetje’. Supply chain management betreft de stromen van informatie, services, goederen en geld door deze keten. Daarbij kun je een onderscheid maken tussen de interne en externe supply chain:

  • De interne supply chain bevindt zich binnen uw organisatie en is vooral gerelateerd aan inkoop, productie, opslag en verkoop.
  • De externe supply chain is alles buiten uw organisatie en is vooral gerelateerd aan leveranciers, klanten en andere stakeholders.

De supply chain management activiteiten betreffen dus functies binnen en buiten de organisatie. Processen worden horizontaal ingericht, over de verschillende functies heen. Dit kan voor uitdagingen zorgen. Met name de communicatie tussen verschillende niveaus en afdelingen is een punt dat veel aandacht behoeft.

Waarom supply chain management?

supply-chain-management-model-768x634

De wereld kenmerkt zich door toenemende VUCA: volatility, uncertainty, complexity en ambiguity. Turbulentie, onzekerheid en variabiliteit van de bedrijfsomgeving maken dat een organisatie wendbaar moet zijn. Daarvoor is een hoge mate van communicatie en samenwerking in de keten noodzakelijk.

Organisaties die deel uitmaken van geïntegreerde ketens kunnen sneller en flexibeler leveren, kampen met minder voorraad- en faalkosten, scoren een hogere klanttevredenheid, kunnen beter duurzaamheid realiseren en hebben meer innovatiekracht.

Hoe begin je met supply chain management?

Bij supply chain management is samenwerking tussen alle ketenpartijen van groot belang. Schijnbaar tegengestelde belangen tussen inkoop, logistiek, sales, productie en planning of tussen leverancier en klant, kunnen overbrugd worden door het belang van de eindklant als uitgangspunt te nemen. In een ideale situatie zijn processen zo ingericht dat ze de strategische en commerciële doelstellingen ondersteunen.

In 5 stappen een supply chain strategie

Rob Heutink, supply chain strategie specialist van BLMC Supply Chain Optimization, legt uit hoe je een supply chain strategie opstelt en implementeert. Lees hier het artikel.

Van traditionele organisatie naar ketensamenwerking

Om zich te ontwikkelen van een traditionele, afdelingsgeoriënteerde organisatie naar een organisatie die gebaseerd is op ketensamenwerking, doorloopt een bedrijf meestal drie fasen:

  1. De organisatie creëert een afdeling supply chain management, die zorgt voor een optimale aansturing van productie, inkoop en logistiek binnen de organisatie.
  2. De functie supply chain management stemt verschillende processen op elkaar af om daarmee efficiency en klantwaarde voor de organisatie te optimaliseren. Dat vergt ook samenwerking met functies zoals marketing, sales en finance.
  3. Ketensamenwerking binnen en tussen organisaties in de keten (of zelfs netwerk), die leidt tot creatie van klantwaarde, hoge efficiency en een optimaal wendbaar proces.

Managementmethode

Supply chain management is dus in zijn zuivere vorm een managementmethodiek waarmee organisaties, ketens en netwerken integraal kunnen excelleren. Hun gedeelde doel is het creëren van klantwaarde op een zo efficiënt mogelijke wijze, waarmee zij duurzaam concurrentievoordeel behalen.

De ontwikkeling van supply chain management in Nederland

Om de toepassing supply chain management te stimuleren, onderneemt BLMC Supply Chain Optimization verschillende initiatieven.

  • De Nationale Supply Chain Monitor is een tweejaarlijks onderzoek van BLMC Supply Chain Optimization in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Het meet in hoeverre supply chain management wordt toegepast en wat er nodig is om de ontwikkeling te stimuleren. Lees meer over de Nationale Supply Chain Monitor en download het meest recente rapport.
  • Het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) is in 2012 opgericht door prof. dr. Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit en Michel van Buren van BLMC Supply Chain Optimization. De voorhoede in supply chain management komt hier samen om het vak verder te ontwikkelen. Lees meer over SCELP.