Het rendement van uw organisatie verbeteren in 4 stappen

Hoeveel rendement houdt zich nog schuil in uw organisatie? Veel, dat beloven we. Elke organisatie heeft mogelijkheden om kosten te verlagen en opbrengsten te verhogen. De vraag is vooral: welke maatregelen leveren het meeste op? Door in vier stappen uw supply chain onder de loep te nemen, onthult u het verbeterpotentieel, weet u wat u daarvoor moet doen én wat dat concreet oplevert.

Verbeteringen beginnen vaak bij een aanleiding, een probleem. De voorraden zijn te hoog of de kosten stijgen te hard. Soms zit het probleem aan de klantenkant; levertijden worden te lang, kwaliteit van producten is te laag, klanten raken ontevreden of lopen zelfs weg. Door kritisch en gestructureerd naar de supply chain processen te kijken, zijn zulke problemen op te lossen. In veel gevallen is dat de reden dat klanten onze hulp inroepen.

In vier stappen ontdekt u het verborgen kapitaal in uw supply chain.

1. Financiële benchmark

Hoe doen vergelijkbare bedrijven in uw branche het? Door uw belangrijkste kerncijfers te vergelijken met financiële en kwalitatieve benchmarks, krijgt u een eerste indruk van uw verbetermogelijkheden. Want als andere bedrijven betere resultaten behalen, dan kunt u dat ook.

2. Segmenteren

Geen enkel bedrijf kan alles voor iedereen even goed doen en dat hoeft ook niet. Succesvolle bedrijven segmenteren daarom. Dat begint met het onderscheiden van verschillende klantsegmenten (product-marktcombinaties) en het bepalen van hun strategisch belang voor uw portfolio. Per klantsegment identificeert u wat voor die klanten belangrijk is. Daar besteedt u het meeste geld en aandacht aan. Kosten worden bespaard op zaken die deze klanten niet belangrijk vinden. U besteedt zo uw geld waar dat het meeste oplevert. Het resultaat is een gedifferentieerde supply chain, die leidt tot een hogere klanttevredenheid en lagere kosten.

3. Scenarioanalyses doorrekenen

De benchmark en de segmentatie geven al een duidelijke richting, maar welke maatregelen leveren nu het meest op? Daar komt u achter door verschillende verbeterscenario’s door te rekenen. Wat kosten de voorgestelde aanpassingen en wat leveren ze op? Houd daarbij ook rekening met de interne en externe context van uw bedrijf: wat vragen uw klanten, wie zijn uw leveranciers, wat speelt er in de markt?

4. Inhoudelijk analyseren van de supply chain

Om een compleet beeld te krijgen, is het verstandig de voornamelijk kwantitatieve scenario-analyse aan te vullen met een kwalitatieve analyse van uw primaire processen: planning, inkoop, productie en logistiek.

Waar kan het efficiënter en effectiever? Wat zijn per klantsegment de redenen dat een klant voor uw bedrijf kiest en hoe kan de supply chain hier beter op inspelen? Deze operationele analyse geeft een aanzet tot een concreet projectplan voor verbeteringen.

Van businesscase naar echte resultaten

Wanneer we deze vier stappen hebben doorlopen, hebben we een duidelijk beeld van het potentieel dat nog verborgen ligt in uw supply chain, en wat we ervoor moeten doen om dat te ontsluiten. Het realiseren van de verbeteringen is de volgende stap. Dat is een zorgvuldig proces, waarbij het belangrijk is dat iedereen zich betrokken voelt en gemotiveerd is om op de nieuwe manier te gaan werken. Dit vergt aandacht voor verandermanagement. In feite begint dat al bij de analyse zelf: wanneer u medewerkers om hun input vraagt, worden ze deel van de oplossing. Ook in de volgende stappen is het belangrijk mensen te betrekken en ‘aan boord’ te houden.

Hoe groot is het potentieel dat nog in uw supply chain schuilt?

Het rendement ligt voor het oprapen, als u weet waar u moet kijken. Wilt u eens sparren over wat er in uw bedrijf mogelijk zou zijn? Neem contact met mij op via 06-18 81 30 50 of via het contactformulier aan de rechterkant van de pagina.