Werving en selectie operations

Binnen operations en productie is alles gericht op het creëren van waarde. Voor productiebedrijven betekent een goede operations professional het verschil tussen winst en verlies.

Het draait hier om de fundamentele processen van uw bedrijf. Daarbij zal de operations manager een optimaal evenwicht nastreven tussen kwaliteit en kosten, conform te gekozen bedrijfsstrategie. Hij of zij moet daarom in staat zijn complexe processen te overzien en rekening te houden met mensen, materieel en informatiestromen.

Operations managers werven

Deze mensen zijn zeldzaam en daarom is het werven en selecteren van een operations manager een vak apart. Met onze achtergrond in supply chain management kennen wij de eisen die aan een operations professional gesteld worden en kunnen we de link leggen tussen uw bedrijfssituatie en de juiste man of vrouw voor de job. We letten daarbij zowel op de vakinhoudelijke kennis als op daadkracht, managementvaardigheden, intrinsieke motivatie en sociale competenties.

Lees hier hoe wij te werk gaan

of bekijk verschillende referenties