De belangrijkste succesfactoren om op de snelle veranderingen in de wereld te kunnen inspelen zijn: een sterke identiteit, focus op de klant, een open blik, vermogen tot samenwerken en empathisch management. Dat was de conclusie van het directiecongres ‘Survival of the Fittest’, op 14 januari georganiseerd door BLMC in Burgers’ Zoo te Arnhem.

‘Veranderingen gaan steeds sneller. Voor organisaties is het belangrijk om wendbaar te zijn,’ verklaart Michel van Buren, directeur van organisator BLMC. ‘Dat begint aan de top. Daarom richtten we dit congres vooral op directieleden en senior managers uit het Nederlandse bedrijfsleven. Het onderwerp leeft, de zaal zat vol.’

Verandering is noodzaak
Sector Banker Han Mesters van ABN AMRO trapte af: ‘Verandering is exponentieel; de adapatie van elke nieuwe technologie is sneller dan de vorige. Het vergt creativiteit, een open cultuur en samenwerking om daarop succesvol in te spelen.’ Prof. Dr. Rob Blomme van Nyenrode Business Universiteit legt uit hoe je mensen daarin mee krijgt: ‘Besef dat je als leider het veranderproces al hebt meegemaakt wanneer je het aan medewerkers bekend maakt. Bij hen komt de schok dan nog en dat kan tot weerstand leiden. Die weerstand verklein je door autonomie, waardering en een gevoel van verbondenheid te bieden.’

Kwestie van leven of dood
Een soepele supply chain blijkt een andere randvoorwaarde om de snel veranderende wereld het hoofd te bieden. Brigadegeneraal Hans Damen van de Koninklijke Landmacht: ‘Onze logistiek moet perfect afgestemd zijn op de omgeving.’ Die omgeving verandert continu. Een grote bezuiniging leidde tot een ingrijpende reorganisatie. Bij het uitvoeren daarvan hanteerde Damen onder andere dit belangrijke uitgangspunt: “Be stubborn about your goals, but flexible about your methods.” Het project werd on target en on budget afgerond, onder andere dankzij een sterke focus op communicatie.

Supply chain start bij klant
Ook bij LEGO vormt een goed ingerichte keten een belangrijke succesfactor. Vice President Jeroen van Weesep: ‘Onze supply chain is ingericht vanuit onze strategie en kernwaarden, met als belangrijkste: “Only the best is good enough”. De klant staat centraal.’ Hij krijgt bijval van de kersverse Supply Chain Interim Manager 2016, Tijmen Muijs: ‘In supply chain management begint alles met klantwaarde. De rest is daarvan afgeleid.’

Loslaten voor beginners
Om continu op de veranderende omgeving in te spelen zijn sterke managers nodig. Directeur van Burgers’ Zoo, Alex van Hooff: ‘We weten uit de dierenwereld dat ‘survival of the fittest’ niet alleen om kracht draait. Empathie en samenwerking zijn minstens zo belangrijk.’ Maar hoe doe je dat in de stress van alledag? De sleutel biedt boeddhistisch leraar Cuong Lu. Hij laat het publiek met een eenvoudige oefening ervaren hoeveel ruimte er ontstaat als je de wereld zonder vooroordeel bekijkt: ‘Je bent veel scherper als je vrij bent van je eigen gevoelens en gedachten. Dan heb je inzicht. Dan kun je een leider zijn.’

Behoefte aan verdieping
Organisator Michel van Buren concludeert: ‘De wereld verandert steeds sneller en organisaties die het beste in staat zijn daarop in te spelen, zullen het meest succesvol zijn. Dat 80% van de aanwezige directeuren na het diner is gebleven voor de sessie van de zenleraar, bewijst dat men naast de praktische aanpak ook open staat voor verdieping.’