Supply Chain Analyse: unieke methode voor een objectief oordeel over uw supply chain

Hij is klaar, de Supply Chain Analyse. Een unieke methode, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, om op objectieve wijze de prestaties van uw supply chain meten. 

De Supply Chain Analyse bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een uitgebreide online vragenlijst die door meerdere personen uit verschillende lagen en afdelingen van de organisatie dient te worden ingevuld.
  2. Een groot aantal interviews, eveneens met personen uit verschillende lagen en afdelingen, waarvoor de uitkomsten van de online vragenlijst de input vormen.

De Supply Chain Analyse is opgebouwd rond zes thema’s:

  1. Markt. Hoe opereert de organisatie in de markt?
  2. Strategie. Welke rol speelt strategie in uw organisatie?
  3. Organisatie & processen. Hoe is de positie in de markt en de strategie vertaald naar de inrichting van de organisatie?
  4. Systemen. Welke rol spelen IT-systemen in de organisatie?
  5. Middelen. Hoe gaat de organisatie om met mensen, machines en materialen?
  6. Cultuur. Welke waarden, normen, visies en gedragingen bepalen de bedrijfsvoering?

Supply Chain Analyse Light

Direct de kracht van de analyse ervaren? De supply chain analyse light is een vereenvoudigde en gratis versie. De analyse is in slechts 5 minuten ingevuld!

Analyseer gratis mijn supply chain!