Supply chain management is een vakgebied met veel potentie, die in de praktijk te weinig wordt gerealiseerd. Het Supply Chain Excellence Leadership Platform wil hierin verandering aanbrengen door onder meer nieuwe vormen van leiderschap te introduceren. De stelling dat horizontaal leiderschap de sleutel is tot succes in supply chain management, leidde tijdens de bijeenkomst op 6 oktober tot veel discussie. Leiderschapsexpert Patrick Vermeren plaatste de nodige vraagtekens bij de stelling.

Het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) is ontstaan uit de diep gekoesterde wens van Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management aan Nyenrode, en Michel van Buren van BLMC om de ontwikkeling van het vakgebied flink te versnellen, onder meer door de kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten. Tijdens interactieve bijeenkomsten die door en voor supply chain professionals worden georganiseerd en door BLMC belangeloos worden gefaciliteerd, ontstaan nieuwe inzichten in het vakgebied.

Eén van de ambities van SCELP is dat supply chain managers nieuwe vormen van leiderschap gaan toepassen om samenwerking binnen organisaties en binnen ketens te realiseren. De grote vraag is hoe supply chain managers die samenwerking kunnen realiseren zonder direct de leiding te hebben over andere afdelingen of bedrijven. SCELP heeft daarvoor al eerder een nieuw begrip geïntroduceerd: horizontaal leiderschap. Terwijl verticaal leiderschap zijn bestaansrecht ontleent aan de hiërarchie in een organisatie, moeten supply chain managers voor horizontaal leiderschap een beroep doen op hun vermogen om te inspireren, te beïnvloeden en bruggen te bouwen.

Superpsycholoog
SCELP heeft leiderschapsexpert Patrick Vermeren, auteur van het boek ‘Rond Leiderschap’ uitgenodigd om zijn visie op horizontaal en verticaal leiderschap te geven. Hij plaatst allereerst een kanttekening bij dit onderscheid. “Stel dat een medewerker in de situatie belandt met een verticale leider die de macht heeft en een horizontale leider die hem inspireert. Als het erop aankomt, kiest hij eieren voor zijn geld en gaat hij voor de verticale leider. Mensen hebben namelijk een aangeboren angst om uit de groep te worden gegooid. Een verticale leider heeft die macht, een horizontale leider niet.”

Vermeren waarschuwt supply chain managers om niet alleen op horizontaal leiderschap te focussen. “Daarvoor moet je een superpsycholoog zijn. Horizontaal leiderschap kan tijdelijk van nut zijn om je peers te inspireren en draagvlak te creëren, maar dat alleen is uiteindelijk niet genoeg. Je kunt niet constant anderen blijven overtuigen door te wijzen op het hoger doel of het gemeenschappelijk belang. Verticale leiders zijn er nu eenmaal, maak daar gebruik van. Steek de energie in het overtuigen van de directie, dan gaat samenwerking met peers een stuk gemakkelijker.”

Supply chain strategie
De volgende SCELP-bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 2 december en gaat over het formuleren en implementeren van een supply chain strategie. Meer weten over SCELP? Kijk op www.scelp.nl