Voor het eerst kunnen logistiek professionals met deelname aan een congres hun LSCM-classificatie onderhouden. Het congres ‘Succesvol supply chain management implementeren’ op dinsdag 20 juni in Zwolle levert alle geregistreerde professionals vijf pe-punten op. Daarmee laten ze zien dat ze blijven investeren in kennisontwikkeling en verbeteren ze hun positie op de arbeidsmarkt. Jack van der Veen, voorzitter van de vLm en spreker op het congres, is blij met deze primeur: “Hiermee benadrukken we het belang van een leven lang leren in de logistiek.”

De LSCM-classificatiestructuur is een initiatief van vereniging Logistiek management (vLm). Logistiek professionals worden op basis van opleiding en werkervaring ingeschaald op een niveau dat wordt aangeduid met LSCM start, 1, 2, 3 of 4. Door onder meer educatie in de vorm van studies, opleidingen, congressen, symposia en seminars kunnen zij permanente educatie (pe) punten verdienen. Dankzij de classificatie kunnen logistiek professionals zich onderscheiden van hun collega’s in de markt en hard maken welk werk- en denkniveau zij hebben.

Op dinsdag 20 juni hebben Hogeschool Windesheim en BLMC de primeur met het eerste congres dat LSCM-punten oplevert. Hoogleraar supply chain management en vLm-voorzitter Jack van der Veen juicht het initiatief toe, zeker gezien het thema ‘Succesvol supply chain management implementeren’. “Dit soort bijeenkomsten zijn ontzettend belangrijk voor ons vakgebied. In een half uur kan ik iedereen uitleggen waarom een bedrijf met supply chain management moet starten, maar de problemen schuilen altijd in de implementatie. Het congres biedt daarvoor handvatten. Het is daarom goed om te zien dat onder professionals enorm veel belangstelling bestaat voor dit congres.”

‘Orde in de chaos’
Van der Veen benadrukt dat met het opzetten van de LSCM-classificatie een lang gekoesterde wens in vervulling is gegaan. “Veel andere beroepen hebben al een dergelijk systeem. Denk aan NEVI 1, 2 en 3 voor inkoop en NIMA A, B en C voor marketing. Accountants en controllers kunnen zich registreren als Registeraccountant of Registercontroller. Als vLm vinden wij het logistieke vak belangrijk genoeg om ook zo’n systeem te hebben. Iedereen kan zich immers logisticus noemen, maar minder duidelijk is vaak wat diens kennis, ervaring en competenties zijn.”

De LSCM-classificatie schept op meerdere manieren ‘orde in de chaos’. Het zorgt voor professionalisering van het vakgebied, maar ook voor transparantie. “Jonge mensen die carrière willen maken in de logistiek, kunnen zien welke studies en opleidingen zij moeten volgen om hun niveau te verbeteren. Aan de hand van de LSCM-classificatie kunnen zij hun carrièrepad uittekenen”, stelt Van der Veen. “Daarnaast benadrukt LSCM het belang van een leven lang leren. In de logistiek is dat nog maar mondjesmaat ontwikkeld, terwijl professionals zich door permanente educatie kunnen blijven ontwikkelen. Dat stelt hen in staat vanuit de ontwikkelde expertise mede de richting van hun organisatie te bepalen.”

Breed gedragen
LSCM wordt inmiddels breed gedragen door de relevante brancheorganisaties en kennisinstellingen in Nederland. Zij onderschrijven de doelstellingen, bieden ondersteuning en maken deel uit van de LSCM-stuurgroep. Nu is het zaak om ook de mensen uit het logistieke vakgebied en afgestudeerden te interesseren voor LSCM. Circa 50 professionals hebben zich inmiddels ingeschreven, daarnaast wachten nog 200 aanmeldingen op een beoordeling. Dat is natuurlijk nog maar een schijntje van wat we willen bereiken. Wij hopen dat congressen zoals deze van Hogeschool Windesheim en BLMC daaraan bijdragen.”

Het congres ‘Succesvol supply chain management implementeren’ vindt plaats op dinsdag 20 juni op Hogeschool Windesheim. Het evenement is voor iedereen die supply chain management in de praktijk wil brengen en handelt over modellen en strategieën, valkuilen en tips, ‘best practices’ en ‘lessons learned’.