Prof. Dr. Jack van der Veen is hoogleraar Supply Chain Management aan Nyenrode Business Universiteit en zal tijdens het congres de inleiding verzorgen. Hij gaat in op wat supply chain management eigenlijk is en waar je aan moet denken bij het implementeren van supply chain management. Dit doet hij op basis van het door hem ontwikkelde model waarbij hij in gaat in op de drie elementen: supply chain strategie, infrastructuur en mindset & gedrag.

Over de definitie van supply chain management wordt vaak gediscussieerd. Wat is het en wat en wie valt er daadwerkelijk onder supply chain management? Wij vroegen het aan Van der Veen: ‘Systematisch en strategische coördinatie van enerzijds de traditionele afdelingen binnen organisaties en anderzijds de activiteiten van de bedrijven in de end-to-end keten met als doel het verbeteren van de lange termijn prestaties van zowel de individuele organisaties als de keten als geheel’.

Implementatie
Op de vraag waarom hij zijn bijdrage levert aan het congres antwoord Van der Veen: ‘Supply chain management is belangrijk, het kan veel waarde opleveren voor organisaties en voor Nederland. Het belangrijkste vraagstuk van supply chain management op dit moment is: Hoe implementeer je het? Kortom; wat mij betreft hét onderwerp om het over te hebben!’

Hij vervolgt: ‘Supply chain management implementeren is een stuk ingewikkelder dan mensen in eerste instantie denken. Als je het goed wil doen is het een radicale verandering. Het is niet hetzelfde doen, maar dan een beetje beter. Nee, het is op een andere manier werken. Werken vanuit andere principes en andere gedachten. Beslissingen raken niet alleen jouw afdeling, maar de gehele organisatie. Kijk bijvoorbeeld naar de driehoek: strategie, infrastructuur en mindset & gedrag. Je kan niet één pijler aanpakken, juist de combinatie zorgt voor succesvol interim management.’

‘Er is voldoende gediscussieerd en gepraat over supply chain management. Het is tijd om over te gaan tot de implementatie en juist dat moet op de werkvloer gebeuren. Daar krijgt bijvoorbeeld het gedragscomponent volledige aandacht. Hoe coach je je mensen? Hoe zorg je ervoor dat de verandering omarmt wordt en er geen weerstand komt? Maar ook; Hoe ontwikkelen de mensen zich? Hoe stel je mensen in staat om te leren? Bij de implementatie van supply chain management speelt het middel management een cruciale rol.’