Ontwikkeling SCM in het Nederlands bedrijfsleven richting 2021

Tweejaarlijks voert BLMC Supply Chain Optimization in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit onderzoek uit naar de mate waarin supply chain management (SCM) in Nederland wordt toegepast. De resultaten laten zien in hoeverre het bedrijfsleven al profiteert van de voordelen van SCM, maar ook waar de ontwikkeling stokt. Door de onderzoeksbevindingen van 2013, 2015, 2017 en 2019 met elkaar te vergelijken, zien we hoe de toepassing van SCM zich in zes jaar tijd zeer positief heeft ontwikkeld.

Situatie 2019-202

Bedrijven scoren met een gemiddeld cijfer van 3,0 op een vijfpuntsschaal steeds hoger, vooral op interne samenwerking. Wat de wetenschap heeft aangetoond, is door het Nederlands bedrijfsleven inmiddels breed geadopteerd; supply chain management als integrale management filosofie waarmee langdurig concurrentie voordeel wordt behaald, de marktpositie wordt verstevigd, de kosten worden gereduceerd en het rendement wordt verbeterd.

Eerste belangrijke stappen al in 2015 gezet

Van 2013 naar 2015 werd al een forse stap gezet. Er kwam meer aandacht voor het op elkaar afstemmen van bedrijfsprocessen, meer klantfocus en betere informatie-uitwisseling binnen de organisatie.

De stap van 2015 naar 2017 was minder groot. Gemiddeld stond de markt nog steeds op de drempel van niveau 2 naar 3 en zakte daarin zelfs iets. De koplopers namen niet toe in aantal, noch in score. Het aantal achterblijvers (bedrijven met een volwassenheidsscore lager dan 2) nam wel af.

Er was inzicht in bedrijfsprocessen en de interne samenwerking kwam meer en meer op gang. Binnen de organisatie worden anno 2017 de eerste functionele verbeteringen gerealiseerd door structureler informatie te delen en processen op elkaar af te stemmen. Externe samenwerking is dan nog niet of nauwelijks aan de orde.

Definitieve doorbraak

In 2019 is de doorbraak naar professioneel niveau 3 definitief bereikt. Dit is vooral te zien aan de interne supply chain volwassenheid. Bedrijven scoren met 3,2 vooral hoog op de thema’s die specifiek hiermee te maken hebben; strategie, cultuur, leiderschap en interne samenwerking.

Er zijn steeds minder achterblijvers (in 2019 nog 19%, ten opzichte van 33% in 2017). Het aantal middenmotors in SCM volwassenheid is verder toegenomen. Supply chain management wordt professioneel ingezet om de keten verder te ontwikkelen en sneller, beter, goedkoper, duurzamer, flexibeler en klantvriendelijker te werken.

Nu het op intern niveau steeds beter lukt om strategisch samen te werken is er de hoop dat we richting 2021 ook extern tot meer en betere data-uitwisseling en gezamenlijke ontwikkelingen komen. De noodzaak tot structureel betere samenwerking in de gehele keten is in ieder geval aanwezig, net als de beschikbaarheid van systemen om dit mogelijk te maken. De sleutel tot succes voor bedrijven in de keten ligt daarbij in het hebben van een bedrijfsoverstijgende visie en leiderschap.

DOWNLOAD DE ACTUELE MONITOR
2019-2020 >>