De vraag naar interim management en recruitment is in 2014 enorm toegenomen. Dat constateert Michel van Buren, directeur van BLMC, op basis van de groeiende interesse in de diensten van BLMC. “Het aantal aanvragen zit weer op het niveau van 2008, wat een topjaar was voor BLMC. De markt groeit veel sneller dan we hadden verwacht”, constateert de directeur, maar “inhoudelijk is er wel sprake van een trendbreuk”.

Van Buren onderscheidt twee verschillende soorten interim management-opdrachten. Anno 2014 bestaat vijftig procent van de opdrachten uit het tijdelijk vervangen van een manager in de logistiek of supply chain terwijl dit in 2008 meer dan tachtig procent was. De andere vijftig procent bestaat anno 2014 uit opdrachten waarin een interim professional een functie als supply chain manager of logistiek manager combineert met een change-opdracht. “Dat is niet vreemd, want veel bedrijven worstelen met de transformatie van logistiek naar supply chain management. Ze ondervinden daarbij complexe uitdagingen, en kloppen dan bij ons aan”, aldus de directeur van BLMC.

Met name de vraag naar dat laatste segment – supply chain management in combinatie met een change-opdracht – groeit. “Dat is juist het segment waarin wij sterk zijn. Wij opereren sterk vanuit de inhoud, denk bijvoorbeeld aan de Nationale Supply Chain Monitor of het SCELP-platform dat wij faciliteren. En niet te vergeten de Supply Chain Check die we onlangs ontwikkeld hebben. Alle kennis en inzichten die wij daarbij opdoen, nemen we mee in onze opdrachten. Dat werkt en wordt gewaardeerd”, aldus de directeur van BLMC, die nog eens verwijst naar de succesvolle opdracht bij Florensis.

Niet zo duur dan gedacht
Van Buren ervaart dat bedrijven sowieso meer open staan voor het inzetten van interim professionals. Dat heeft alles te maken met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. “Steeds meer bedrijven komen er achter dat een interim manager niet zo duur is dan ze hadden gedacht en dat ze state-of-the-art kennis meebrengen, zeker waar het gaat om supply chain management.”

Een trend die daarop aansluit, is dat BLMC steeds vaker verantwoordelijkheid neemt voor het resultaat van een opdracht. Dat betekent dat een deel van de kosten afhankelijk is van het resultaat dat de interim professional boekt. Van Buren heeft vertrouwen in dat concept, waarvan uiteindelijk ook de opdrachtgever profiteert: “Dat stelt ons in staat om aan te tonen dat supply chain denken en doen daadwerkelijk geld oplevert.”