Niek Bloemendaal won op 10 januari de Interim Challenge 2017, een wedstrijd die laat zien wat de kracht van interim management kan zijn bij het versterken van organisaties en supply chains. Door zijn winst werd Niek onderdeel van de BLMC Interim Community, een groep van hooggekwalificeerde interim professionals in supply chain management.

Waarom heb je je aangemeld voor de Interim Challenge?
“Ondanks een enorme ervaring in het implementeren en veranderen van succesvolle supply chain operaties, werkte ik voornamelijk vanuit de aanbieding van gestructureerde supply chain producten en diensten. Als nieuwkomer in de markt voor supply chain interim management was ik benieuwd hoe mijn opgebouwde skill-set en ervaring zich zou verhouden ten opzichte van mijn (con)-collega’s. Mijn uitwerking van de complexe LTG-case werd door de gerenommeerde jury bestempeld als winnend. Erg leuk!”

Wat heeft de Interim Challenge jou opgeleverd?
“De Interim Challenge heeft mij inzicht én bevestiging in mijn supply chain vaardigheden gegeven. Mijn winst betreft onder andere een jaar lang gratis deelname aan de training ‘change management voor interim managers’ verzorgd door Prof. Dr. Robert Jan Blomme. Het lijkt mij erg leuk om mij verder te ontwikkelen op dit gebied en te sparren met de andere leden van de BLMC Interim Community.”

Wat zijn volgens jou de eigenschappen van een goede interim manager?
“In de supply chain gaat het er om de processen, technologie en de skills van medewerkers op drie niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) naadloos op elkaar af te stemmen. Een goede interim manager is in staat om de klant een duidelijk beeld te schetsen van de toekomstige supply chain, de manier om deze toekomstige supply chain te gerealiseerd zal worden en de impact die de verandering met zich meebrengt. Van belang is dat de interim manager snel kan doordringen tot de kern van het probleem en in staat is om vanuit daar de organisatie in beweging te krijgen. Onder andere met visualisatie en kwantificatie kan de interim manager medewerkers en management overtuigen en coachen vanuit zijn specifieke kennis en ervaring om hen op deze manier mee krijgen in de voorgestelde veranderingen.”

In welke situaties voegt een interim manager volgens jou de meeste waarde toe?
“We leven in een steeds sneller veranderende wereld als gevolg van digitalisering en informatie. Ook voor supply chain management, dat zich per definitie kenmerkt door de complexe relaties tussen de eigen operaties, klanten, producten en dienstverlening, leveranciers en geografische locaties zijn veranderingen en benodigde oplossingen complex en aan de orde van de dag. Dit kan leiden tot een negatieve impact op de stabiliteit van de operationele organisatie. De interim manager kan tijdens de veranderingen toegevoegde waarde leveren door als tijdelijke extra capaciteit een brug functie te vervullen tussen de dagelijkse operatie en het opstellen van strategische en tactische plannen om de gewenste veranderingen te realiseren. Een interim manager kan ook tijdelijk specifieke niet aanwezige, maar wel benodigde kennis toevoegen aan de organisatie. Als individu van buiten is een interim manager vaak beter in staat een situatie objectief te beoordelen.”

Als je op een klus zit, hoe ga je dan om met weerstand?
“Een klus is vaak een puzzel, misschien wel van 1.000 stukjes. De kunst is om de juiste puzzelstukjes bij elkaar te krijgen. Het kunnen plaatsen en oplossen van weerstand als onderdeel van de puzzel is enorm belangrijk. Probeer erachter te komen of de voorgestelde oplossing, de eigen toekomstige rol de of angst voor verandering weerstand oproept. Door het hele project op te knippen in kleinere deelprojecten en te starten met deelprojecten die zichtbaar resultaat opleveren en die successen te delen met de rest van de organisatie raken medewerkers gemotiveerd om op de ingeslagen weg door te gaan en verdwijnt de weerstand. Ook succesvolle voorbeelden uit eerdere projecten kunnen daarbij helpen. Een ander belangrijk aspect is om medewerkers een actieve rol te geven bij het definiëren en ontwikkelen van de toekomstige supply chain.”

Wat maakt een goede interim manager?
“Interim management is een vak en het moet professioneel uitgevoerd worden. Interim projecten hebben een kop en een staart en het is van groot belang om bij de start te zorgen voor een goede afstemming met de opdrachtgever met betrekking tot het te bereiken eindresultaat. Voor het succesvol bereiken van dit resultaat moet je als interim manager zorgen voor een uitgebreide toolkit en netwerk (support team). Continu trainen en verbeteren van jezelf is een vereiste. Tevens moet de interim manager het een uitdaging vinden om in omgevingen te werken met veel ongeplande veranderingen en onverwachte wendingen.”