Veel opdrachtgevers realiseren zich niet dat het proces voorafgaand aan de inzet van een interim manager vol gevaren is. Veel interim managers trouwens ook niet. Een fout is dan ook snel gemaakt. Resultaat: een ontevreden opdrachtgever met alle gevolgen van dien.

Als eerste is het van belang na te gaan welke rol de interim manager moet gaan vervullen. Het interim management vak is ontstaan vanuit de behoefte van organisaties tijdelijk management in te zetten als onderdeel van of leidend in een verandertraject of crisis. Echter, de rollen die nu door interim managers vervuld worden, variëren van verandermanager, crisismanager, projectmanager tot die van functioneel lijn manager.

Perceptie en rol kloppen niet altijd met elkaar

Het maakt nogal wat uit of een interim manager wordt ingezet voor het realiseren van een gedragsverandering of om vakinhoudelijke ondersteuning op het gebied van warehouse management, transport, voorraadbeheer, customer service, productie, inkoop en supply chain management te bieden. Het één sluit het ander niet uit maar duidelijk moet wel zijn wat leidend is. Het realiseren van gedragsveranderingen is fundamenteel iets anders het oplossen van een logistiek technisch vraagstuk.

Definiëren rol van interim manager

Bij het definiëren van de rol van de interim manager, het bepalen van de opdracht van de interim manager en het selecteren van de interim manager zijn vaak meerdere functionarissen betrokken: directie, lijnmanagers, inkoop en human resources (HR).

Laatstgenoemde ondersteunt directie en lijnmanagement aangezien het verantwoordelijk is voor instroom van medewerkers, ook al betreft het in dit geval de tijdelijke inzet van een professional. HR richt zich dan vaak op ‘de match van de kandidaat met de organisatie’. Maar afhankelijk van de rol die de interim manager moet vervullen, is de match met de organisatie wel, minder of zelfs helemaal niet van belang.

‘Verandermanager moet afstand houden’

Het gebeurt al te vaak dat van een verandermanager wordt verwacht dat hij afstand houdt van mens en organisatie ‘om de juiste dingen te kunnen doen’. Echter is bekend dat – onder andere uit de hulpverlening – de relatie tussen de hulpverlener en de cliënt, van wezenlijk belang is om daadwerkelijk de gewenste verandering bij de medewerkers te kunnen realiseren (Voorst, 2009). Wil de interim manager het gedrag van medewerker veranderen, dan zou hij een goede relatie moeten opbouwen met de medewerker (Voorst, 2009). In 70% van de gevallen is de mens (het gedrag) de oorzaak van mislukte verandertrajecten (Cozijnsen, 2012, Carr, 1996).

De rol van inkoop

Schaveling concludeert in zijn onderzoek uit 2010 dat de rol van inkoop bij de fase voorafgaand aan de inzet van de interim manager zelfs negatief uitwerkt op de uiteindelijke tevredenheid van de opdrachtgever na beëindiging van de interim management opdracht.

Daar komt nog eens bij dat directie en/of lijnmanagement over het algemeen het initiatief tot het inzetten van interim management hebben genomen. Zij zijn de zogenoemde probleemdrager. Als de beslissing eenmaal genomen is om een interim manager in te zetten, dan hebben ze haast en willen ze direct een oplossing. Dit leidt tot stress. En dat is niet handig.

Onderzoek heeft aangetoond dat ons brein niet in staat de juiste rationele beslissing te nemen als stress overheerst (Servan-Schreiber, 2008). Tot slot spelen verborgen agenda’s ook vaak nog een rol bij de inzet van interim managers.

Aantal interim managers blijft toenemen

Tegelijkertijd neemt aanbod van interim managers nog steeds toe, terwijl de vraag sinds lange tijd niet zo laag is geweest. Vier op de tien heeft geen opdracht (Interim Index 10).

Interim managers zitten in een verkoopproces terwijl organisaties die een interim manager willen inhuren de beste oplossing zoeken voor hun uitdagingen in logistiek en supply chain management.

Macht, invloed en tegengestelde belangen steken de kop op tijdens een project. Een goede objectieve stakeholderanalyse vooraf helpt dit in het meest gunstige geval te voorkomen (Hermans en van der Lei, 2012). Een goede analyse voorafgaand aan de opdracht is van groot belang, want de keuze van de interim manager is bepalend voor het slagen van het project.

Bezint eer ge begint want zeker bij het inzetten van interim managers geldt ‘een goed begin is het halve werk’.


Stuur uw reactie naar slekkerkerker@blmc.nl directeur interim management BLMC. U kunt Sjaak bereiken via 06 12 16 32 86.