Van supply chain management in vijf jaar tijd een volwassen vakgebied maken. Dat is het doel van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP), een initiatief van Nyenrode Business Universiteit en BLMC. Een jaar na de oprichting luidt de conclusie dat al heel wat vooruitgang is geboekt, maar dat nog veel werk moet worden verzet om de ambitie waar te maken. Tijdens de vijfde bijeenkomst bleek bijvoorbeeld dat veel bedrijven nog worstelen met het opstellen van een supply chain strategie.
In een jaar tijd is SCELP uitgegroeid tot een platform waarop elk kwartaal een vaste groep supply chain professionals van hoog niveau open en eerlijk ervaringen en standpunten met elkaar uitwisselt. Tijdens de bijeenkomsten op Kasteel Nyenrode is diepgaand gediscussieerd over vraagstukken waarmee supply chain professionals vrijwel dagelijks worstelen

  • In welk opzicht verschilt supply chain leiderschap van andere vormen van leiderschap?
  • Hoe bouw je aan vertrouwen binnen en tussen organisaties en zet je effectieve samenwerkingsrelaties op?
  • Wat is nodig om van de supply chain een ‘game-changer’ te maken waarmee bedrijven hun marktaandeel kunnen vergroten?

De discussies hebben geleid tot nieuwe inzichten, zoals het onderscheid tussen horizontaal en verticaal leiderschap en het belang van een goede supply chain strategie waarin de bedrijfsstrategie naar operationele doelstellingen wordt vertaald.

Prioriteiten stellen
Op 3 december gaven drie gelouterde supply chain professionals zich bloot door uitgebreid te vertellen hoe hun supply chain strategie eruit ziet en hoe die tot stand is gekomen. Uit de discussies na afloop van deze presentaties bleek allereerst dat het formuleren van een supply chain strategie vooral een kwestie is van prioriteiten stellen. Supply chains moeten altijd goed scoren op kosten, snelheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit maar het is op den duur onmogelijk om op alle vijf punten tegelijk te blijven verbeteren. Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management van Nyenrode Business Universiteit: “De vraag is wat je kiest als een pistool op je borst is gericht.”

Mate van differentiatie
Eén van de keuzes die bedrijven in hun supply chain strategie moeten maken, betreft de mate van differentiatie. Veel bedrijven bedienen verschillende klantgroepen die verschillende eisen aan de supply chain stellen, maar kiezen ervoor om al die klantgroepen met slechts één supply chain te bedienen. Jack van der Veen waarschuwt daarvoor: “De theorieboeken zeggen dat dat niet gaat werken. Natuurlijk moet je zoeken naar onderlinge synergie, maar twee totaal verschillende product/markt-combinaties met onderling verschillende strategische doelen kun je nooit allebei goed bedienen met één supply chain.”

Top down of bottom-up
Van der Veen stelt dat een supply chain strategie niet alleen in lijn moet zijn met de bedrijfsstrategie, maar ook met de strategie van andere afdelingen zoals marketing, verkoop, inkoop en financiën. Dat betekent per definitie dat een supply chain strategie ‘top-down’ tot stand komt. De invulling daarentegen kan wellicht het beste ‘bottom-up’ plaatsvinden. “Dat moet groeien vanuit je team. Dat zorgt voor draagvlak”, zegt Erik Brouwer van Perfetti van Melle, één van de deelnemende supply chain professionals. “Vertrouwen krijgen en geven is nodig om resultaten te boeken, en resultaten geven weer vertrouwen.”

SCELP gaat ook in 2014 met elk kwartaal een bijeenkomst die wordt georganiseerd voor en door de leden. Kijk voor meer informatie over SCELP op www.scelp.nl