Door de enorme groei van het aantal advies- en interim-managementbureaus staat de kwaliteit van de geleverde diensten onder druk, meldt het Financieele Dagblad. Volgens Jaap Schaveling van Nyenrode wordt de kwaliteit van een interim opdracht bepaald door acht factoren. Als opdrachtgever heeft u zelf de sleutel tot succes in handen.

In 2013 zijn maar liefst 14.035 adviesbureaus opgericht. Nederland telt nu bijna 80.000 adviesbureaus, wat neerkomt op één per 210 inwoners. Een groot deel daarvan bestaat uit eenmanszaken, die veelal ook actief zijn op het gebied van interim management. In 2013 was maar liefst 77 procent van de toetreders tot de markt een zzp’er, van wie velen het niet lang volhouden. Zij brengen het vak in diskrediet, kopt het Financieele Dagblad in een artikel van maandag 3 november.

Hoe kunt u in een dergelijke overvolle markt het kaf van het koren scheiden? Jaap Schaveling, gepromoveerd aan de Business Universiteit Nyenrode op het gebied van interim management, noemt acht factoren die in belangrijke mate het succes van een interim professional bepalen. Deze factoren zijn:

  1. Persoonlijkheid. De interim manager moet beschikken over zelfvertrouwen en emotioneel stabiel zien, ook in stressvolle situaties.
  2. Kennis en ervaring. Hij moet over voldoende kennis en ervaring beschikken om de opdracht te kunnen uitvoeren.
  3. Sociaal-sensitief. Hij moet machtsspellen doorzien en ze zelf kunnen spelen, maar ook naar mensen kunnen luisteren en daarnaar handelen.
  4. Organisatie-focus. Hij moet niet alleen oog hebben voor zijn opdracht, maar ook voor de rest van de organisatie en het hele bedrijf vooruit willen helpen.
  5. Heldere afspraken. Hij moet een goede relatie onderhouden met de opdrachtgever en duidelijke afspraken maken over het gewenste eindresultaat van de opdracht.
  6. Scherpe diagnose. Hij dient een grondige analyse van de situatie en een duidelijke definitie van het probleem te maken.
  7. Projectmatige aanpak. Hij moet een structurele aanpak met realistische doelen en termijnen hanteren en regelmatig rapporteren over de voortgang van de opdracht.
  8. Borging. Elke opdracht moet tot slot zorgvuldig worden afgerond met voldoende ruimte voor evaluatie en voor briefing van de opvolger om de behaalde resultaten te borgen.

Blijvende gedragsverandering
Veel opdrachtgevers letten bij het inhuren van een interim manager alleen op punt twee: kennis en ervaring. Als u een bureau inschakelt dat zijn interim managers goed kent, wordt bij de selectie ook aandacht besteedt aan punt één en drie: persoonlijkheid en sociaalvaardigheid. Op basis van een uitgebreide situatieanalyse is dan het mogelijk om voor elke opdracht de best passende interim professional te selecteren.

De punten vijf tot en met acht, en eigenlijk ook punt vier, geven aan waaraan een succesvolle aanpak van de interim manager moet voldoen. Hij moet niet alleen een uitgebreide situatieanalyse maken en daarbij ook hebben voor alle stakeholders, maar ook een plan van aanpak opstellen waarin de hele organisatie wordt betrokken. De uitvoering tot slot moet gericht zijn op het realiseren van blijvende veranderingen.

Meesterschap
Jaap Schaveling, die begin 2013 een workshop aan de interim professionals van BLMC heeft gegeven, besluit met het woord meesterschap. “Daarmee doel ik niet alleen op vakmanschap in termen van vakinhoud, maar uitmuntendheid als mens. Een goede interim manager beschikt over een uitgebalanceerde persoonlijkheid en is meester over de situatie.”