BLMC
Werving & Selectie

Contact

BLMC Hoevelaken

Hogebrinkerweg 19
3871 KM Hoevelaken


0522 - 24 22 24 
info@blmc.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsberichten
op5-7-2017 14:00
557 bekeken | 0 reacties
Nieuws overzicht

Logistiek: een sector, een vakgebied en een onderdeel van de keten

BLMC is gespecialiseerd in interim management en werving & selectie in het vakgebied logistiek. Maar wat is logistiek nu precies?

Logistiek management is een vakgebied en een sector die in het bedrijfsleven een cruciale rol speelt. Door de unieke ligging van Nederland en de daarmee samenhangende handelsgeest van de Nederlanders heeft dit vakgebiedlogistiek zich ontwikkeld tot een professionele sector. De logistiekeze sector is zelfs benoemd tot topsector vanwege de grote bijdrage aan het Nederlandse bedrijfsleven. Het unieke van deze sector, en daarmee ook het verschil, is dat deze ondersteunend is aan alle andere topsectoren: High Tech, Tuinbouw, Agri&Food, Chemie, Energie, Life Sciences & Health en in iets mindere mate aan de Creatieve Industrie.

Militaire achtergrond
Logistiek is een uit het Grieks afgeleid woord met een militaire achtergrond (zie onderstaande passage). Het komt er op neer dat logistiek te maken heeft met uitvoering en is afgeleid van een gekozen strategie.
Dat logistiek een begrip is dat pas in de tweede helft van de 20ste eeuw in gebruik is gekomen, blijkt uit het feit dat het niet voorkomt in de Van Dale van 1950. Ook in een 19e-eeuwse encyclopedie die geschreven is door een ‘Kapitein der Genie’ komt het woord logistiek niet voor. Wel het woord transport: “Het vervoer van alle krijgsbenoodigdheden enz.”

Logistiek
“Een woord uit het Grieksch afgeleid en waardoor verschillende militaire schrijvers de berekening van tijden en ruimten verstaan. In elk oogenblik van handelen van een leger, volgt het natuurlijk een strategisch plan, in elk oogenblik is het echter ook op de eene of andere wijze taktisch opgesteld en deze taktische opstelling moet met het strategisch plan overeenstemmen. De berekeningen en gevolgtrekkingen, die uit dit verband voortvloeijen, bij het regelen van opstellingen in legerplaatsen, kantonnementen, op het oorlogstooneel, op het slagveld of bij marschen behooren tot het gebied der L. De bronnen daarvoor zijn onder Generale Staf opgegeven. Zie ook
JOMINI, Précis de l'art de la Guerre en RÜSTOW, Veldheerkunst der 19de eeuw door FREMERY in het Nederlandsch vertaald.” [19 februari 2014] [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 “Logistiek”]

Verplaatsen van goederen en materialen
Tegenwoordig is logistiek een verzamelbegrip en een vakgebied dat zich bezig houdt met verplaatsen van goederen en materialen. Er zijn vele definities van logistiek die zich richten op sectoren, doelen, middelen, deelprocessen, klanten en opdrachtgevers. Echter, de vrij abstracte omschrijving uit het oude militaire woordenboek benadert het begrip logistiek vrij goed: het uitvoeren van een strategisch plan. De militaire achtergrond impliceert een doel dat is vastgelegd in een strategisch plan, tactische opstellingen en het verplaatsen van mensen en materieel.

Zolang er mensen bestaan
Dat logistiek als begrip pas in de tweede helft van de vorige eeuw in opkomst kwam, betekent niet dat het niet bestond. Veel logistieke begrippen, processen en modellen bestaan al zo lang er mensen bestaan. Als er in de oertijd hout nodig was om vuur te maken, moest dit gewoon gehaald worden. Dan werd ook de kortste weg genomen en werd dat gedaan door degenen die dat het beste konden uitvoeren. Als er brood gebakken moest worden, had je droog hout nodig voor vuur en graan voor het meel. Dat je het graan en het hout van tevoren moest regelen was logisch. Later heette dat material requirements planning of kortweg MRP (zie bijvoorbeeld: MRP in Process, Van Rijn, Schijns et all, 1993)

Grootmoeders keuken
Ook veel activiteiten die al honderden jaren in de keuken plaatsvinden, zijn later professioneel toegepast in het bedrijfsleven en hebben mooie namen gekregen of zijn in modellen gegoten: onze grootmoeders plaatsten pannen, messen en lepels daar waar ze nodig waren. Dus dicht bij de werkplek: één van de basisprincipes van LEAN (5S). Het zondagse servies stond op een plaats minder dicht bij de keuken dan het dagelijkse servies. Als er een cake moest worden gebakken werd MRP toegepast. Er werd voor gezorgd dat de materialen aanwezig waren, en als dat langer duurde moest je ze eerder kopen of bestellen. Sommige ingrediënten moest men inkopen (gist), andere waren al op voorraad (meel) en wie op de boerderij woonde, produceerde de melk en eieren zelf (inkoop en voorraadbeheer). Als de cake op zondagochtend gegeten moest worden, moest het bakproces een aantal uur tevoren aanvangen (productieplanning). Later vormde het gedachtegoed van LEAN de basis voor het Supply Chain denken: waardecreatie voor de keten (zie: Lean Solutions, Womack and Jones, 2005).

Bijdrage aan economie
Door globalisering, massaproductie en –consumptie is logistiek management een vakgebied geworden dat bijdraagt aan de positie van de economie van Nederland maar er ook voor zorgt dat bedrijven en instellingen hun processen effectief en/of efficiënt kunnen uitvoeren. Door de hoge complexiteit van producten, omgevingsfactoren, regelgeving, klanteisen en hoge volumes is logistiek management een vakgebied geworden dat van beroepsonderwijs tot academisch niveau kan worden uitgeoefend. Een goede logistieke organisatie draagt bij aan een betere concurrentiepositie en een grotere winstgevendheid. Een definitie die goed weergeeft wat logistiek vandaag de dag is:

Logistiek management omvat de handelingen die verricht moeten worden om goederen van grondstof tot eindproduct te verwerken en deze bij de klant af te leveren. Logistiek management heeft betrekking op de planning, organisatie, besturing, afwikkeling en controle van materieel en goederen, inclusief retourstromen en de daaraan verbonden informatievoorziening (naar: Werken met Logistiek, Visser & Van Goor, 2011).

Rol van BLMC

Deze sector en dit vakgebied heeft professionals nodig: uitvoerders, specialisten en leidinggevenden. Op de laatste twee richt BLMC zich. Vast, interim of in (multidisciplinair) teamverband. Vanuit uw bottleneck in het proces leveren wij een oplossing. Wij pakken de bottleneck aan en wij leveren een integrale oplossing. Praktisch en doelgericht. Een quick scan, een advies, een oplossing en de praktische uitvoering.

BLMC gaat echter verder dan alleen logistiek. BLMC denkt met uw bedrijf mee als het gaat over ketenintegratie en Supply Chain Management: hoe zorgt u er voor dat leveranciers, dienstverleners en klanten kunnen bijdragen aan de meerwaarde. Samenwerken om meer winst te creëren en een langdurig concurrentievoordeel te behalen. BLMC heeft de kennis en kunde in huis om samen met u een nieuwe visie en een nieuwe strategie te definiëren. Dat leidt tot meerwaarde voor klant en continuïteit voor uw bedrijf. Logistiek is hier een belangrijk onderdeel van.

Meer weten?

Naast logistiek management is BLMC gespecialiseerd in de vakgebieden Supply Chain Management & Operations. Neem voor meer informatie over logistiek management contact op met Michel van Buren:

Michel van Buren
mvanburen@blmc.nl / 06 18 81 30 50

Onze klanten

BLMC gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close