Verstoringen in uw processen? Of niet de noodzakelijke expertise beschikbaar?

Speelt er een acuut probleem binnen supply chain, operations/productie, logistiek, planning of een project waardoor de dagelijkse operatie in gevaar komt? Met 20 jaar ervaring hebben we een krachtige oplossing ontwikkeld voor organisaties die tijdelijk of projectmatig leiderschap of verandermanagement nodig hebben.

Het is niet ondenkbaar dat in zulke situaties de werkdruk oploopt, medewerkers gefrustreerd raken en het bedrijf achter gaat lopen op de planning. Met als gevolg dat klanten ontevreden raken, de omzet terugloopt, de groei stagneert of kosten oplopen. Het snel en adequaat oplossen van het acute probleem is van groot belang omdat het anders de verdere voortgang van de operatie en de continuïteit van de organisatie kan verstoren.

Het doel is veelal het snel verbeteren van de operatie of een snelle en tijdelijke invulling van een specialisme dat u zelf niet in huis heeft. Zo kan uw organisatie zich weer richten op de dagelijkse operatie met een blijvend efficiënt proces en een effectievere samenwerking.

Interim Community

We werken samen met een vaste kern van 50 ervaren interim professionals, die we door en door kennen, begeleiden en bij blijven scholen. De community is een hecht netwerk met zeer ervaren, hoogopgeleide veranderaars die graag nieuwe uitdagingen aangaan en in een korte periode een grote impact maken.

Onze interim managers zijn in staat om acute problemen in een bedrijf snel op te sporen, adequaat op te lossen én te gedijen in een omgeving die onder hoge druk staat. Gedurende het gehele jaar volgen zij een intensief programma waarin ze hun expertise verder blijven ontwikkelen.

  • Intervisie: werken aan je persoonlijke effectiviteit.
  • Intercollegiale toetsing: tijdens reguliere bijeenkomsten sparren de interim managers over lastige vraagstukken uit de eigen praktijk, om zo elkaar verder te helpen en van elkaar te leren.
  • Diverse trainingen, waaronder: verander- en transformatiemanagement, probleem-, situatie-, en cultuuranalyse.

Optimale ondersteuning

Sjaak Lekkerkerker, Directeur Interim Management en uw contactpersoon, heeft meer dan 20 jaar ervaring als interim professional en heeft een uitgebreide reeks van verander- en verbetertrajecten op zijn naam staan.

Inmiddels heeft hij 10 jaar ervaring met het selecteren, plaatsen en begeleiden van interim professionals. Dankzij zijn ervaring is Sjaak snel en adequaat in staat om te bepalen welke expertise en persoonlijkheid er nodig is in uw situatie. Daarbij komt zijn ervaring ideaal van pas bij de wekelijkse voortgangsgesprekken tijdens de uitvoering van de opdracht.

Zo gaan we te werk

1. Organisatieanalyse

Bij het maken van de beste match gaat het niet alleen om de gevraagde kennis of ervaring. Wetenschap en praktijk wijzen uit dat een opdracht pas echt helemaal slaagt als de voorgestelde interim professional past bij de bedrijfscultuur en het type opdracht.

Onze aanpak start daarom met het eenduidig krijgen en aanscherpen van de opdracht en van uw wensen. In gesprek met u analyseert Sjaak uw vraagstuk en organisatie. Daarbij besteedt hij aandacht aan aspecten als cultuur, teamsamenstelling, huidige strategie, invloedsgebieden, mogelijke knelpunten en doelstellingen.

2. Geschikte interim professional

Op basis van de analyse bepalen we welke interim professional het meest geschikt is om de opdracht in uw organisatie uit te voeren. Dankzij jarenlange ervaring en een groot netwerk hebben we een sterke interim community opgebouwd. Omdat we samenwerken met professionals, die we door en door kennen zijn we in staat om binnen 1 dag de juiste persoon aan u voor te stellen.

3. Maandelijkse training

Om hun expertise te blijven ontwikkelen volgen onze interim professionals een intensief programma. Daarin wordt ingezet op (zelf)reflectie, sparren met ons en hun peers en diverse trainingen om de opdracht tot een succes te leiden.

4. Wekelijkse begeleiding

Tijdens de organisatie-analyse hebben we gerichte kennis opgedaan van uw organisatie, doelstelling en wensen. Deze inzichten gebruiken we tijdens de uitvoering van de opdracht. We voeren wekelijkse voortgangsgesprekken met de interim manager en naar behoefte met de opdrachtgever.

Greep uit eerdere projecten en oplossingen

Jeen Bouma, Directeur

“Wat ik belangrijk vond, is dat de interim manager een organisatie achter zich had staan die gedurende het hele proces fungeerde als klankbord en back-up. Het zijn vaak pittige kwesties waar je tegenaan loopt en dan is het goed als er een partij is met veel kennis en ervaring waar je zulke kwestie mee kunt bespreken. Michel van Buren en later Sjaak Lekkerkerker van BLMC namen die rol op zich. Zij ondersteunden de interim manager maar waren ook voor mij een waardevol klankbord.”

Fred Hooft, Global Customer Logistics Manager

“De meerwaarde van een bureau als BLMC schuilt in de factoren tijd en kwaliteit. BLMC begrijpt de opdracht en beschikt over een groot bestand van interim managers. Het scheelt een hoop tijd als BLMC de interim manager selecteert. Bovendien bestaat de kans dat ik de verkeerde interim manager had geselecteerd als ik zelf op zoek moest gaan. De tussentijdse evaluaties met BLMC vond ik ook erg waardevol. In die evaluaties werd samen met de interim manager onder meer besproken of de voorgestelde stappen daadwerkelijk de juiste zijn. Het is fijn om een partij te hebben waarmee we kunnen klankborden.”

Piet Tensen, Director Domestic Production

“Toen we door de groeiende vraag naar onbewortelde stekken de controle over het distributieproces kwijtraakte beschikten we over onvoldoende kennis, inzicht en senioriteit om de problemen snel op te lossen. We zijn daarom bewust op zoek gegaan naar een interim professional die van buitenaf met een frisse blik het distributieproces in korte tijd weer op de rit kon krijgen. De interim manager droeg niet alleen verantwoordelijkheid voor dit veranderproject, maar ook voor de operatie. Hij werd letterlijk dag en nacht geconfronteerd met de operationele problemen die we hadden. Hij heeft een stevig fundament gelegd, waarop we goed kunnen voortbouwen.”

Ron Bijkersma, HR-Directeur

“Greg stak met kop en schouders boven de andere kandidaten uit, omdat hij veel internationale ervaring heeft. Ook straalt hij een natuurlijke, rustige autoriteit uit. We hadden zijn kennis en expertise nodig om de processen goed op te lijnen, zodat we de kansen in de markt kunnen benutten. Het is bijzonder om te zien hoe makkelijk hij contact legt, op alle soorten functies en niveaus, en hoe hij iedereen heeft meegekregen in de veranderingen, die echt fors zijn. Ik heb geen onvertogen woord gehoord.”

Wilco Salemink, Vice-President Operations

“‘Om onze groei ambities waar te maken was er specifieke kennis nodig en dus besloten we een manager te zoeken om het supply chain proces aan te sturen en tevens zodanig te verbeteren dat we de groei zouden aankunnen. Aan het einde van het project is er zo veel verbeterd dat ik met zekerheid kon zeggen dat we klaar waren voor de groei. Maar toen kwam corona. We krimpen nu tijdelijk in om de dalende vraag op te vangen. Maar we weten ook dat wanneer de markt weer aantrekt, we op de meest efficiënte en logische manier kunnen produceren.”

Op zoek naar een interim manager?

Wij en onze interim professionals krijgen energie van bedrijven door uitdagende tijden heen helpen. We helpen u graag bij het oplossen van uw vraagstuk en begrijpen dat u per direct stappen wilt zetten om tot de juiste oplossing te komen. Neem daarom vandaag nog contact op met Sjaak via 06-12163286 of via de ‘neem contact op’ button aan de rechterkant van de pagina ⇒