Helder als water

Als wateronderzoek en advies je core business zijn, is het nemen van watermonsters een kerntaak. De directie van Aquon onderkende dat het noodzakelijk was om deze werkzaamheden efficiënter in te richten en beter aan te sturen. Via BLMC ging een interim manager aan de slag, die helderheid bracht, een nieuw planningsproces introduceerde en de motivatie van de medewerkers verhoogde. Hij werd opgevolgd door een vaste manager Monstername en Logistiek, ook geworven door BLMC. Hoe heeft Directeur Jeen Bouma dit hele proces ervaren? En heeft het opgeleverd wat hij ervan verwachtte? 

Onderwerp: interim management en executive recruitment

Bedrijf: Aquon, organisatie voor wateronderzoek en advies

Branche: onderzoek en advies

Jaar: 2017/2018

De vraag: efficiency en betrokkenheid

De werkzaamheden op de afdeling Monstername en Logistiek verliepen niet efficiënt genoeg en directeur Jeen Bouma benaderde BLMC voor een interim manager. Waarom zocht hij naar een externe partij? Jeen Bouma: ‘Het was niet alleen een kwestie van de processen, er speelden ook emotionele aspecten mee, zoals functioneringsproblemen. Ook zagen wij dat de betrokkenheid van medewerkers daalde. Dan is een frisse blik en aansturing door een onafhankelijke manager van buitenaf de beste aanpak, volgens mij.’

Intake: combinatie van communicatieve en logistieke vaardigheden

Bij de intake door BLMC besprak Bouma de kwesties die speelden. ‘We hadden meer helderheid nodig in de communicatie. Het was belangrijk om duidelijk te zijn naar de medewerkers over de verwachtingen. We zochten iemand die zulke duidelijkheid kon bieden en zelf ook een visie had op de arbeidsorganisatie. Daarnaast was er ook een behoefte aan puur technische ontwikkeling: het planningsproces kon beter worden ingericht. Mensen zijn veel op pad met eigen apparatuur en dat vergt veel logistieke bewegingen. Vandaar dat we zochten naar iemand met heldere communicatieve vaardigheden en een gedegen logistieke achtergrond. Dat werd Marc Linsen.’

De aanpak: duidelijkheid scheppen

Marc bracht de gewenste helderheid, vertelt Bouma. ‘Soms is het simpel en wil je gewoon zeggen wat je van mensen verwacht. Die aanpak van Marc werkte. Daarnaast heeft hij een plan gepresenteerd om het planningsproces te verbeteren en nieuwe apparatuur aan te schaffen. Dat plan hebben we overgenomen, de benodigde investeringen zijn gedaan en Marc heeft het nieuwe systeem geïntroduceerd bij de medewerkers.’

Begeleiding en klankbord van bureau

‘Wat ik belangrijk vond, is dat Marc een organisatie achter zich had staan die gedurende het hele proces fungeerde als klankbord en back-up. Het zijn vaak pittige kwesties waar je tegenaan loopt en dan is het goed als er een partij is met veel kennis en ervaring waar je zulke kwestie mee kunt bespreken. Michel van Buren en later Sjaak Lekkerkerker van BLMC namen die rol op zich. Zij ondersteunden Marc maar waren ook voor mij een waardevol klankbord.’

Aannemen vaste manager

Toen Marc de nodige rust en efficiencyverbetering had gerealiseerd, was het belangrijk om verder te gaan met een vaste manager die deze werkwijze kon doorzetten. ‘We vroegen aan BLMC om de recruitment te doen. Dat vond ik logisch. Zij hebben een groot netwerk van logistieke professionals. Die zijn ontzettend moeilijk te vinden. BLMC slaagde erin om  de juiste persoon voor ons te selecteren, Linda Dalm. Zij rolt het nieuwe planningsysteem verder uit en bouwt verder aan een team dat zich kenmerkt door een hoge motivatie en verbondenheid met elkaar en met de organisatie.’

Het resultaat

Is er bereikt wat Jeen Bouma voor ogen had? ‘Jazeker. Marc was de juiste man op het juiste moment, Linda is degene die verder bouwt. Het planningsysteem bevalt goed en de registraties zijn helemaal op orde. De gewenste efficiency is daarmee bereikt. We kunnen nu nog meer uit dat systeem halen: we hebben meer overzicht waardoor we makkelijker bottlenecks kunnen opsporen en oplossen. Het meest opvallend en waardevol is  de toename in motivatie en betrokkenheid bij de medewerkers. Dat is zo belangrijk. Met bevlogen medewerkers is het prettig werken en haal je de beste resultaten.’