Bavaria: “De meerwaarde van BLMC schuilt in de factoren tijd en kwaliteit”

Bavaria zocht een interim manager die vijf maanden lang de warehouse manager kon vervangen en tegelijkertijd de organisatie kon doorlichten. De Brabantse bierbrouwer kwam terecht bij BLMC, dat interim manager Dick van Gend inschakelde. Zijn aanbevelingen om het team van leidinggevenden in het warehouse te versterken, worden nu doorgevoerd. Fred Hooft van Bavaria kijkt terug op een succesvol project. “We hadden aan een half woord voldoende.”

De aanleiding voor de inzet van een interim manager was het zwangerschapsverlof van Bavaria’s warehouse manager. De opdracht was echter breder dan alleen vervanging voor een periode van vijf maanden. “Wij zochten een interim manager die ons ook aanbevelingen voor verbetering van de processen en inrichting van de organisatie kon geven”, vertelt Fred Hooft, die sinds december 2015 de functie van global customer logistics manager bekleedt en verantwoordelijk is voor het warehouse van 50.000 vierkante meter.

In dit warehouse werken drie teamleiders die leiding geven aan circa zestig medewerkers en die rechtstreeks rapporteren aan de warehouse manager. Hooft had met name vragen over deze constructie: “De teamleiders werken in een drieploegendienst, maar we hebben ook medewerkers die in dagdienst werken en dus met verschillende teamleiders te maken krijgen. Functioneert dat goed of kunnen we beter een speciale teamleider voor de dagdienst benoemen?”

Half woord voldoende

Dat Bavaria voor invulling van de tijdelijke functie een beroep deed op BLMC, lag voor de hand. “Bavaria en BLMC hebben in het verleden veel samengewerkt. Zelf ben ik ook ooit gerecruit door dit bureau voor een functie bij Bavaria. Nu we tijdelijk invulling van de functie van warehouse manager zochten, was het logisch om opnieuw BLMC in te schakelen. Zij kennen het bedrijf en ze kennen mij. Dat bleek ook tijdens het traject. We hadden aan een half woord voldoende om elkaar te begrijpen.”

De meerwaarde van een bureau als BLMC schuilt in de factoren tijd en kwaliteit, aldus Hooft. BLMC begrijpt de opdracht en beschikt over een groot bestand van interim managers. “Het scheelt een hoop tijd als BLMC de interim manager selecteert. Bovendien bestaat de kans dat ik de verkeerde interim manager had geselecteerd als ik zelf op zoek moest gaan. BLMC heeft uiteindelijk drie kandidaten voorgesteld. Ik ben ervan overtuigd dat ze alle drie de opdracht hadden kunnen uitvoeren.”

Een echte people-manager

De keuze is uiteindelijk gevallen op Dick van Gend, een interim manager met ruime ervaring in foodlogistiek. “Een echte people-manager”, noemt Hooft hem. “Een manager die duidelijk is en zaken bespreekbaar maakt zonder eromheen te draaien. Dat waarderen mensen, ook al is de boodschap misschien niet altijd even leuk. Dat heeft eraan bijgedragen dat hij snel is geaccepteerd.”

Van Gend zelf kijkt terug op een enerverende tijd, die in januari 2016 begon en in mei eindigde. Een drukke tijd ook, met name rond de feestdagen in het voorjaar. “Supermarkten blijven tijdens feestdagen steeds vaker open, wat betekent dat ook de bevoorrading moet doorgaan”, vertelt Van Gend, die ook zelf veel heeft geleerd. “Ik heb de nodige vlieguren gemaakt in de foodlogistiek, maar de logistiek bij Bavaria is toch weer anders. Het gaat hier grotendeels om volle pallets en grote volumes die de deur uit gaan.”

Verdubbeling van omzet

Van Gend heeft Bavaria leren kennen als een ambitieus bedrijf dat zijn omzet de komende jaren wil verdubbelen. De recente overname van de Belgische bierbrouwer Palm past in die strategie. “Om de omzet te verdubbelen is een organisatie nodig die de groei kan ondersteunen. Uitdaging in dat verband is de hoge leeftijd van de warehousemedewerkers, van wie het lerend vermogen grotendeels is uitgewerkt. Dat betekent dat Bavaria kennis en competenties van buiten moet aantrekken.”

De interim manager van BLMC heeft in het begin de tijd genomen om de processen en de mensen te leren kennen. Daarna heeft hij op papier gezet hoe de organisatie idealiter eruit zou moeten zien. In nauw overleg met Fred Hooft heeft hij daarnaar toegewerkt. “We hadden niet alleen mensen in drieploegendienst en in dagdienst, maar ook in tweeploegendienst. Een deel van de mensen werkte binnen, een ander deel op het buitenterrein. We hadden teamleiders met een uiteenlopend ‘span of control’. Ik heb onder andere nieuwe functieomschrijvingen opgesteld, die door Bavaria zijn overgenomen.”

Zoeken naar shiftleader

Van Gend heeft het vermoeden van Hooft bevestigd dat het goed is om het team van leidinggevenden in het warehouse uit te breiden en de taken opnieuw te verdelen. Dat moet de bestaande teamleiders, die veelal zijn doorgegroeid vanaf de werkvloer en opereren op mbo-niveau, in staat stellen om meer te focussen op de aansturing van hun mensen. “Nu wordt een groot deel van hun tijd nog opgeslokt door projecten en afstemming met andere afdelingen”, weet Hooft.

Bavaria is daarom nu op zoek naar een shiftleader. Dat moet iemand zijn met een opleiding op hbo-niveau die niet alleen de teamleiders kan ontlasten, maar ook de in deeltijd werkende warehouse manager direct kan ondersteunen en bij afwezigheid vervangen. “De shiftleader is dus iemand met duidelijk andere competenties dan de huidige teamleiders. Het moet ook iemand zijn die kan en wil doorgroeien binnen Bavaria”, stelt Hooft, die de werving en selectie van de shiftleader opnieuw heeft uitbesteed aan BLMC.

Klankborden

Van Gend heeft in de korte periode van vijf maanden een Bavaria-hart gekregen. “Natuurlijk moet je als interim professional een objectieve afstand te bewaren. Dat is ook gelukt, maar wie bij Bavaria werkt, raakt onvermijdelijk besmet met het enthousiasme van de medewerkers. Ook de samenwerking met Fred Hooft verliep prima.”

Hooft kijkt met grote tevredenheid terug op het project. Dat betreft niet alleen de behaalde resultaten, maar ook de wijze waarop die tot stand zijn gekomen. “Met Dick kon ik lezen en schrijven. We zaten op één lijn wat onze visie op logistiek en op de operatie van Bavaria betreft”, aldus Hooft, die ook de tussentijdse evaluaties met BLMC waardevol noemt. In die evaluaties werd samen met de interim manager onder meer besproken of de voorgestelde stappen daadwerkelijk de juiste zijn. “Het is fijn om een partij te hebben waarmee we kunnen klankborden. Dat BLMC de organisatie goed kent, maakt dat alleen maar gemakkelijker.”