Hoe intervisie leidt tot beter interim-management

Natuurlijk, een interim-manager moet beschikken over de juiste technische skills en vakkennis. Maar minstens zo belangrijk zijn de interpersoonlijke skills. Hoe ontwikkelt de vaak solitair opererende interim-manager die? Naast training en coaching zet BLMC daarvoor intervisie in. Jacques Fiers, de moderator van BLMC’s intervisieprogramma, legt uit hoe intervisie werkt en waarom het betere resultaten voor de klanten oplevert.

Wat is intervisie?

Jacques: ‘Bij intervisie komen professionals uit een zelfde vakgebied bij elkaar om van elkaar te leren en met elkaar te sparren. Deelnemers brengen hun eigen concrete vraagstukken in en vragen de groep om met hen mee te denken. Dat kan beginnen bij een technische kwestie, maar vaak gaat het vooral over intermenselijke zaken zoals weerstand of onrust in de organisatie waar ze werken. Het is niet de bedoeling dat de groep oplossingen aandraagt, juist niet. Ze stellen elkaar vragen, gaan dieper op de problematiek in en geven de deelnemer zo meer inzicht in zijn of haar handelen, blinde vlekken en voorkeursstijlen. Ze houden als het ware een spiegel voor. Zo leren deelnemers beter naar zichzelf en naar anderen te kijken en die kennis verbetert hun effectiviteit.’

Waarom hebben juist interim-managers er baat bij?

Jacques: ‘BLMC gelooft in de kracht van interim-management voor transformatie of verbetering van organisaties. Een interim-manager is daarbij zelf het belangrijkste instrument. Hij of zij moet leiderschap kunnen tonen en leiderschap begint altijd bij jezelf. Als je jezelf niet door en door kent, kun je nooit een goede leider zijn. Intervisie kan jou daar als interim-manager op twee manieren bij helpen. Ten eerste leer je jezelf beter kennen. Je kunt bijvoorbeeld herkennen wat je leiderschapsvoorkeurstijl is en leert te variëren met leiderschapsstijlen waar dat nodig is. Ten tweede krijg je beter inzicht in de menselijke psyche en daardoor kun je verandertrajecten beter aansturen. Vooral zaken zoals goede communicatie en het creëren van betrokkenheid en samenwerking zijn belangrijke succesfactoren voor interim-opdrachten. Door intervisie word je daar beter in.’

Welke valkuilen voorkom je met intervisie?

Jacques: ‘Interim-managers komen altijd om iets te verbeteren en kunnen geneigd zijn direct te beginnen met een rationele oplossing. Toch blijkt het in de praktijk verstandig te zijn om eerst even een stap terug te doen en het speelveld te overzien, inclusief jouzelf. Ben jij de goede persoon hiervoor? Zie je echt wat er speelt, ook op organisatorisch en interpersoonlijk niveau? En hoe kun je dit het beste aanvliegen? De intervisie leert je bovendien om niet direct naar een instrumentele oplossing te grijpen, maar ook voldoende aandacht te besteden aan die menselijke factoren, want die bepalen in hoge mate het succes van een verandertraject.’

Hoe ziet intervisie bij BLMC eruit?

Jacques: ‘We zijn er begin 2019 mee begonnen en dat werkte zo goed, dat intervisie nu een vast onderdeel van de BLMC Interim Community is. Alle aan BLMC verbonden interim-managers doen hieraan mee. Voor de intervisie verdelen we die in groepjes van vier of vijf. Zo is er veel ruimte voor ieders inbreng. Ze komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en trekken voor langere tijd met elkaar op, wat leidt tot veel onderling vertrouwen, reflectie en korte lijnen in samenwerking. Dat komt het resultaat bij de klanten ten goede. We besteden ook gericht aandacht aan bepaalde onderwerpen, via trainingsopdrachten die ik tussendoor verstrek. Persoonlijke valkuilen worden via individuele coaching verder uitgediept.’

Waar let jij als moderator op?

Jacques: ‘Ik let vooral op de tussenzinnetjes, de lachjes, non-verbale signalen, alles waaruit kan blijken dat er nog iets onder de feitelijke woorden ligt dat de moeite waard is om te bespreken. Ik bewaak dat iedereen voldoende aan bod komt en zie erop toe dat de andere deelnemers geen oplossingen gaan aandragen maar vooral vragen stellen. Iedere interim-manager moet zelf zijn antwoorden ontdekken. Ik noem het wel eens een geholpen ontdekkingsreis.’

Wat heeft BLMC hieraan?

Jacques: ‘BLMC verbetert zo de kwaliteit van zijn interim-managers. Dit is echt iets waarmee ze als bureau toegevoegde waarde bieden. Dat trekt ook interim-managers aan die steeds beter willen worden. Bovendien neemt de directeur Interim Management, Sjaak Lekkerkerker, ook deel aan het programma. Hij kent daardoor  ‘zijn’ interim-managers op een heel fundamenteel niveau en kan bij elke klus precies de juiste persoonlijkheid kiezen. In complexere consultancy-opdrachten stelt hij een dream team samen waarin zowel de benodigde vakkennis en ervaring als competenties vertegenwoordigd zijn. En omdat dit team elkaar goed kent en sterk ontwikkelde teamskills heeft, bevordert dat de samenwerking aanzienlijk. De klant profiteert zo van de kracht van een sterk collectief, dat individuele interim-managers nooit kunnen bieden.’

Wat hebben de klanten hieraan?

Jacques: ‘Klanten krijgen een interim-manager die zichzelf kent, die situaties goed doorziet en die in staat is om menselijke gedragslijnen te herkennen en erop in te spelen. Iemand die ziet waarom een proces hapert en hoe dat vlot te trekken is. Deze interim-managers hebben een breed gamma aan interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden die ze in kunnen zetten, zowel bij een individuele opdracht als in teamverband. Daarom hebben ze vaak een effect dat verder gaat dan het succesvol uitvoeren van de opdracht die ze krijgen; ze laten een organisatie achter waarin mensen beter samenwerken en die daardoor beter functioneert.’

Op zoek naar een interim manager?

We helpen u graag bij het oplossen van uw vraagstuk. Neem vandaag nog contact op met Sjaak Lekkerkerker via 06-12163286 of via de ‘neem contact op’ button aan de rechterkant van de pagina.