Tijdens de beurs ICT & Logistiek verzorgt Hans van de Sande, lid van het Team Supply Chain specialisten van BLMC, de workshop S&OP als onderdeel van de Mini Supply Chain MBA in three days. Zij geven alvast een klein voorproefje.

S&OP afstemmen op 3 dingen
Hans van de Sande “De invoering van sales & operations planning moet afgestemd worden op drie aspecten: de markt waarin de organisatie actief is, de mate van professionaliteit van de organisatie en op het ambitieniveau van de organisatie. Verder is het van belang te beseffen dat S&OP stap voor stap ingevoerd moet worden en dat het naast het definiëren van processen en het inrichten van systemen vooral gaat om het meenemen van mensen. Dat laatste wordt weleens vergeten.”

Learning on the job
‘S&OP implementeren kan niet vergeleken worden met een ERP-implementatie. Een ERP-implementatie wordt tot in de puntjes voorbereid voordat men live gaat, terwijl een S&OP implementatie kan worden vergeleken met het bouwen van een huis. Het fundament is gelegd, de steigers staan. Maar het huis zelf moet nog gebouwd worden. Het is -learning on the job-.’ vertelt Hans. (tekst loopt door onder afbeelding)

 

Supply Chain Specialist Hans van de SandeOver Hans van de Sande
Hans van de Sande richt zich binnen de Supply Chain Transformatie Methode van BLMC op S&OP. De meerwaarde van S&OP volgens Hans? “Bij S&OP komen meerdere afdelingen kijken. Op basis van de informatie die door afdelingen op tafel wordt gelegd, worden koppelingen gemaakt en eventuele scenario’s doorgerekend. Uiteindelijk wordt een gezamenlijk besluit genomen. Het is geen één-tweetje, maar een teambesluit. De opbrengst is aanzienlijk. Met de ingebrachte informatie wordt inzicht gecreëerd en kan er ingespeeld worden op de toekomst. Niet meer brandjes blussen, maar juist een verbeterde customer service.”

Ervaring
Nadat Hans zich in het begin van zijn loopbaan vooral heeft gericht op logistieke rollen, is hij nu al weer tien jaar geleden doorgegroeid naar supply chain rollen in het algemeen en rollen op het gebied van sales en operations planning in het bijzonder.

Sinds 2008 heeft Hans verschillende interim en project management functies vervuld, waaronder projectmanager S&OP, Operations Manager en Demand en Supply Manager bij diverse productiebedrijven en groothandels. Vrijwel alle projecten waren gericht op het optimaliseren van de operationele processen, het implementeren van sales and operations planning. Hans voerde verbeterprojecten uit op het gebied van demand en supply, vanuit de visie van S&OP.