De groeiende economie leidt in 2018 tot een toenemende vraag naar vaste en tijdelijke supply chain professionals. Behalve verstand van supply chain management moeten ze in toenemende mate ook verbindingen kunnen leggen en aanpassingsvermogen kunnen realiseren. Dat is althans de visie en ervaring van de drie directieleden van BLMC. Wat bedrijven ondertussen dreigen te vergeten, is aan de slag te gaan met strategische supply chain vraagstukken. “Wie dat niet doet, holt op termijn achter de feiten aan.”

De economie groeit en bloeit. Dat biedt bedrijven veel kansen, maar stelt hen ook voor grote uitdagingen: hoe faciliteren we de groei? “De orderportefeuilles zijn overvol”, merkt Paul Busé, directeur recruitment bij BLMC. “Daardoor ontstaat bij bedrijven de behoefte om efficiënter te opereren, klantgerichter te werken en supply chains beter te laten functioneren. Als gevolg daarvan groeit de vraag naar supply chain professionals.”

Sjaak Lekkerkerker, directeur interim management bij BLMC, sluit zich aan bij de woorden van Busé. “De groei die bedrijven nu doormaken, trekt een zware wissel op de supply chain en logistieke operatie van bedrijven. De afgelopen jaren zijn bedrijven voorzichtig geweest met investeringen in systemen, processen en mensen. Dat leidt nu tot knelpunten. Bedrijven zijn op zoek naar mensen voor uitvoerende taken en in het verlengde daarvan ook naar goede managers.”

Onzekerheid vraagt om aanpassingsvermogen

Lekkerkerker signaleert daarnaast dat bedrijven met steeds meer onzekerheid kampen. De economie groeit op dit moment, maar hoe lang blijft die groei aanhouden? En in welke richting? “Wij zien een toenemende vraag naar interim professionals die hun vak verstaan en de benodigde systemen en processen kunnen realiseren. Maar tegelijkertijd moeten die interimmers de organisatie flexibeler maken en het aanpassingsvermogen vergroten.”

Een belangrijke oorzaak van de toegenomen onzekerheid is het toenemende belang van e-commerce. Ook dat leidt tot een groeiende vraag naar hooggekwalificeerde supply chain professionals. “E-commerce heeft twee gezichten”, verklaart Busé. “Enerzijds gaat het om een zeer dynamische, flexibele activiteit met een sterke focus op klanten en korte levertijden. Maar het waarmaken van de beloftes aan klanten vraagt tegelijkertijd om een strak geleide operatie met veel aandacht voor discipline en strakke afspraken met ketenpartners.”

Kloof in adoptie supply chain management

Dat de vraag naar vaste en tijdelijke supply chain professionals groeit, betekent niet per definitie dat bedrijven meer werk maken van supply chain management. Dat is althans de ervaring van Michel van Buren, die naast algemeen directeur ook verantwoordelijk is voor BLMC’s activiteiten op het gebied van supply chain optimalisatie. “De belangstelling voor het vakgebied is groot. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de twee succesvolle evenementen die we hebben georganiseerd, het congres op Hogeschool Windesheim en de mini-MBA tijdens de vakbeurs ICT & Logistiek. Maar het aantal bedrijven dat daadwerkelijk met supply chain management aan de slag gaat, is beperkt.”

Wat adoptie van supply chain management betreft, ziet Van Buren een kloof ontstaan tussen de grote internationaal opererende bedrijven en de vele middelgrote bedrijven. “Misschien heeft dat te maken met de groeiende economie. Die biedt volop kansen. Wat is dan de noodzaak om met supply chain management aan de slag te gaan? Maar het is juist diezelfde supply chain die de groei moet faciliteren.”

De meeste supply chain vraagstukken waarmee bedrijven bij BLMC komen, gaan over rationalisatie van het assortiment. “Bedrijven willen weten wat de winstgevendheid van hun producten is, zodat ze betere keuzes kunnen maken”, zegt BLMC. Lekkerkerker verwacht dat bedrijven vroeg of laat gedwongen worden om ook de wat meer strategische vraagstukken op te pakken. “Ze zullen met supply chain management aan de slag moeten om hun keten structureel flexibeler en wendbaarder te maken. Anders hollen ze achter de feiten aan.”

Toegang tot een goed netwerk is cruciaal

Ook op het gebied van recruitment moeten bedrijven oppassen dat ze niet achter de feiten aanlopen. Er is momenteel veel vraag naar supply chain professionals met kennis en ervaring op het gebied van demand en supply planning. “Maar diezelfde professionals moeten naast sterke analytische competenties ook beschikken over het talent om bruggen tussen afdelingen te slaan, verbindingen met ketenpartners te leggen en draagvlak voor het supply chain-denken te creëren. Die mensen lopen niet meer vrij rond”, ervaart Busé.

Om goede mensen te vinden, zullen bedrijven dus andere strategieën moeten hanteren. Ze zullen supply chain professionals moeten verleiden en een interessante functie met wenkende perspectieven moeten bieden. “Daaraan hechten mensen meer dan aan een hoog salaris. Bovendien: de mensen die bedrijven zoeken, reageren niet meer op een advertentie. Om die te vinden is toegang tot een goed netwerk nodig. En als zich dan een geschikte kandidaat aandient, is het zaak om meteen toe te slaan”, verklaart Busé, die druk bezig is om zijn eigen uitgebreide netwerk nog verder te vergroten en te blijven onderhouden. “Wie toe is aan een nieuwe uitdaging, heeft binnen zes weken een andere werkkring.”

“Blijven doen wat wij deden, alleen nog beter”

Gezien de ontwikkelingen in de markt, blijft BLMC ook in 2018 dezelfde drie speerpunten hanteren als in 2017: recruitment, interim management en supply chain optimalisatie. “Wij investeren in kwaliteitsverbetering, niet in verbreding van ons portfolio. Met andere woorden: wij blijven doen wat wij al deden, alleen nog beter”, stelt Van Buren, die aangeeft dat net als in vrijwel alle markten twee dominante strategieën bestaan. “De ene strategie is concurreren op prijs. Nu de markt groeit, treden steeds meer partijen toe die deze strategie hanteren. De andere strategie is kiezen voor kwaliteit. Dat is de keuze die wij hebben gemaakt. En daar voelen we ons erg gelukkig bij.”