Op 29 maart leidden Michel van Buren en Jack van der Veen hun nieuwe boek Regisseer de keten in met een inhoudelijk seminar. Samen met gastspreker Jaap Peters bespraken zij waarom ketensamenwerking juist nu zo belangrijk is en hoe je het organiseert. Het seminar is nu terug te kijken.

Naast de auteurs, Jack van der Veen (hoogleraar Nyenrode Business Universiteit) en Michel van Buren (eigenaar BLMC), komt ook gastspreker Jaap Peters (organisatieadviseur en auteur Rijnlands Organiseren) aan het woord. Het seminar wordt gepresenteerd door Paula Vos (redacteur van Regisseer de keten).

Voortdurende verandering

Jack van der Veen gaat vooral in op de uitdagingen waar bedrijven vandaag de dag mee te maken hebben. Hij legt uit waarom juist ketensamenwerking hier een effectief antwoord op is. “We hebben te maken met een voortdurende verandering en dat gaat eigenlijk alleen maar met samenwerking, daarom is de oude manier van werken minder geschikt voor het huidige tijdsgewricht.”

Rijnland model

Er is grote belangstelling voor het Rijnland model in dit perspectief. VNO-NCW en MKB Nederland stellen zelfs dat dit het model is van de toekomst. Jaap Peters is een autoriteit op het gebied van het Rijnland model en hij ziet sterke parallellen tussen dat model en ketensamenwerking. “Men heeft wel in de gaten dat als de processen horizontaal verlopen, dat het niet zo handig is als de organisatie volledig verticaal georganiseerd is. Die horizontale processen worden veel belangrijker.”

Strategie vormen

Michel van Buren zet uiteen hoe je een supply chain strategie bouwt die direct bijdraagt  aan het bedrijfsresultaat. “Door van hoog tot laag, van strategisch tot operationeel niveau, alles op elkaar af te stemmen, oftewel, het te regisseren.” Hij licht het living supply chain strategy model toe dat in het boek stap voor stap beschreven staat.

Cultuur en organisatie

Alle sprekers erkennen dat het werkelijke succes schuilt in de uitvoering en dat dat ook het uitdagendste onderdeel is. Ze delen hierover hun visie én een aantal praktische tips. Michel van Buren: “Iedereen wil samenwerken, iedereen wil bij een groep horen, onderdeel zijn van een geheel en samen succesvol zijn. Maar het is niet zo dat dingen uit zichzelf ontstaan. Er moet iemand zijn op directieniveau, dat kan de Supply Chain Directeur zijn, die zegt: we gaan dit collectief, horizontaal, bottom-up in gang zetten.” De sprekers bespreken vervolgens de kunst van het combineren van de verticale organisatie met de horizontale processen en het soort mensen en organisatie dat je daarbij nodig hebt.

 

Terugkijken

Ruim 230 mensen bekeken de livestream op 29 maart. Nu is het ook mogelijk om die terug te kijken. De uitzending duurt ongeveer anderhalf uur.

Hier kun je het seminar terugkijken

Liever lezen?

Wil je liever direct het boek lezen?

Bestel het boek