De onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt, hebben de belangstelling voor scenario-analyse aangewakkerd. Met zulke scenario’s kunnen bedrijven immers snel op onverwachte situaties inspelen. Tegelijkertijd voelt het soms als koffiedikkijken. En het kost tijd, waarvan pas achteraf blijkt of die goed is besteed. Dit zijn de 5 factoren die bepalen wanneer scenario-analyse zinvol is.

Lees meer