Onderzoek: ‘belang persoonlijke match onderschat’

Bijna tachtig procent van de Nederlandse directeuren en HR-managers heeft wel eens een senior manager aangenomen die bij nader inzien niet voldeed. In de meeste gevallen ligt dat aan factoren van persoonlijke aard, zo blijkt uit onderzoek door PanelWizard.

Naast de onrust die het geeft om een manager aan te nemen en vervolgens weer afscheid te nemen, kost het ook gewoon geld. De kosten hiervan worden door respondenten in het onderzoek geschat op zo’n anderhalve ton. Ik denk dat deze inschatting aan de voorzichtige kant is. Want naast het salaris en de afkoopsom, heb je ook te maken met een team dat lijdt onder de onrust, waardoor de productiviteit afneemt. Daarnaast zul je op zoek moeten naar een nieuwe kandidaat.

De belangrijkste oorzaken van de mismatch komen duidelijk uit het onderzoek naar voren. In veel gevallen heeft het meer te maken met ‘zachte factoren’ zoals persoonlijkheid en veel minder met ‘harde criteria’ zoals IQ.

Oorzaken vertrek senior manager:

  • 30%: mismatch met de directie waaronder de manager werkzaam is
  • 29%: mismatch met team waar de manager deel van uitmaakt
  • 27%: EQ
  • 9%: IQ

PanelWizard deed het onderzoek in opdracht van GreenGrass onder ruim 300 respondenten werkzaam in personeelszaken, HRM en/of algemeen management binnen bedrijven groter dan honderd medewerkers. 

Mismatch voorkomen

Hoe kun je nu voorkomen dat je de verkeerde aanneemt? In de eerste plaats door veel aandacht te besteden aan een match op de ‘zachte’ factoren zoals karakter, leiderschapsstijl en cultuur.

De belangrijkste tip is: besteed aandacht aan de bedrijfscultuur. Het zijn namelijk juist de nuances die maken of iemand echt past, de ongeschreven regels, de stilzwijgende  ideeën over wat goed is, de in vele jaren gevormde gewoontes. Als externe recruiter heb ik daarin een voorsprong, want ik neem niets voor vanzelfsprekend aan. Toch kun je ook als HR-manager of recruiter binnen het bedrijf hier rekening mee houden door zo objectief en onbevangen mogelijk naar je eigen organisatie te kijken.

Daarnaast is het belangrijk dat je elke kandidaat de ruimte geeft om zichzelf te laten zien. Het is verleidelijk om af te gaan op een eerste indruk maar het loont om te werken met een gestructureerde vragenlijst en echt door te vragen. Alleen dan dring je door tot de persoonlijkheid van de interim manager en kun je beoordelen of deze binnen de organisatie past.

Het onderzoek van PanelWizard toont nogmaals aan hoe belangrijk het is om te kijken voorbij het cv en vooral de persoonlijke match tussen de interim manager en het bedrijf te onderzoeken.