Nationale Supply Chain Monitor laat ontwikkeling zien

Hoe staat het vandaag met supply chain management in Nederland? We boeken vooruitgang, maar gaan we hard genoeg? Zijn we als vakgebied voldoende voorbereid op alle ontwikkelingen en disrupties in de wereld? We onderzoeken het met de Nationale Supply Chain Monitor (NSCM), het tweejaarlijkse onderzoek samen met Nyenrode Business Universiteit. Doe jij ook weer mee? In april gaan we van start. Dit jaar vindt alweer de 5e editie plaats en dat biedt ruimte voor een analyse over de langere termijn.

Veel gebeurd in twee jaar

Om structurele ontwikkelingen te kunnen volgen, houden we de NSCM elke twee jaar. De laatste editie publiceerden we in 2020. Grote gebeurtenissen wierpen hun schaduw toen al vooruit, met name de brexit en de coronapandemie. Hóe groot die invloed zou zijn, hadden we niet kunnen vermoeden. Daarnaast werden de gevolgen van klimaatverandering pijnlijk zichtbaar met overstromingen en bosbranden, die hele delen van de wereld verlamden. En er waren opvallende incidenten met grote gevolgen, zoals de blokkade van het Suez-kanaal door containerschip Ever Given. De supply chain is danig op de proef gesteld. We zijn dan ook zeer benieuwd wat dat betekent voor de NSCM-scores van 2022. Zijn supply chains opener geworden, flexibeler? Is de bereidheid tot samenwerken groter geworden – en is dat ook gebeurd?

Ontwikkeling sinds 2013

De eerste NSCM verscheen in 2013 en sindsdien zijn de scores gestaag verbeterd. De stap van 2013 naar 2015 was het grootst. De supply chain volwassenheid steeg toen van 1,9 naar 2,9 op een vijfpuntsschaal. Sinds die tijd nam de score slechts met 0,1 toe, tot 3,0 in 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een reden daarvoor lijkt dat bedrijfsoverschrijdend samenwerken een grote drempel is. Scores verbeteren vooral op het gebied van interne samenwerking, maar stagneren op het gebied van externe samenwerking met leveranciers en klanten. Zal 2022 daarin het jaar van de doorbraak blijken? In ieder geval is de noodzaak van ketenbreed samenwerken de afgelopen jaren zeer duidelijk geworden. Heeft dat ook geleid tot daadwerkelijk meer echte ketensamenwerking?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSCM 2022 in april van start

We zullen het zien in 2022. In april ontvangen eerdere respondenten van de NSCM een e-mail met het verzoek de vragenlijst in te vullen. Natuurlijk willen we de onderzoekspopulatie graag uitbreiden, dus zul je ook via onze verschillende media-kanalen oproepen zien verschijnen. We stellen je medewerking zeer op prijs. Jouw input is belangrijk om een compleet beeld te krijgen van het niveau van supply chain management in Nederland. Als je meedoet, ontvang je bovendien het rapport en kun je zien hoe jouw bedrijf scoort ten opzichte van de rest van Nederland.

We houden je op de hoogte!

 

Hier vind je de analyse van 2019-2020.