Lean zijn we genoeg – focus op waarde

In ons vak, supply chain management, heerst een hardnekkige focus op efficiëntie, kosten en korte termijn. Als een supply chain manager aangeeft hoe supply chain management kan bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen in termen van waarde en financieel resultaat, dan volgt er vaak een verbaasde blik van collega’s; supply chain, dat is toch logistiek? Gelukkig kunnen we het nu aantonen: investeren in supply chain management genereert waarde en levert een strategische bijdrage aan het bedrijfsrendement.

Strategische focus

Ik beweer niet dat kosten en efficiëntie onbelangrijk zijn, maar wel dat effectiviteit minstens zo veel aandacht verdient. Efficiency gaat over: doe je dingen goed? Effectiviteit is: doe je de goede dingen? In termen van efficiency kun je ongetwijfeld nog wat vorderingen maken. Je kunt op korte termijn met een paar ingrepen je kosten verlagen, daarmee de winst verhogen… en toch over een jaar failliet zijn. De echte langetermijnwinst zit hem in effectiviteit. Onderzoek toont aan dat de meest succesvolle bedrijven zich primair richten op waardecreatie. Het juiste assortiment voor de juiste klanten. Gedifferentieerde serviceniveaus voor verschillende product-marktcombinaties. Het aanboren van een nieuwe markt. Welke rol kan supply chain management daarin spelen? En hoe krijg je daar de kans voor?

Waarde meten

Het begint met een objectieve bepaling van waarde. De meeste gebruikte KPI’s voor de winstgevendheid van een bedrijf zijn winst en ROI (Return On Investment) ofwel: wat levert een geïnvesteerde euro op jaarbasis op? In mijn optiek is zijn deze graadmeters vooral zinvol als startpunt om je langetermijnrendement te sturen. Eerst kijk je: hoe staat het bedrijf er financieel voor? Daarna begint de analyse: wat is je positie in de markt? Wat vinden je klanten belangrijk en kun je dat bieden? Kun je je klanten beter differentiëren? Hebben ze verschillende behoeften die een ander service level vergen? Zijn er klantengroepen die je nog over het hoofd ziet en waar je naar kunt uitbreiden?

 

Door zo naar je supply chain te kijken, kun je de klanttevredenheid verhogen en je klantbasis uitbreiden. Bovendien zet je zo je beschikbare resources optimaal in. Je weet welke product-marktcombinaties het meest opleveren en wat deze klantgroepen belangrijk vindt. Dus doe je precies wat nodig is: niet te veel, niet te weinig.

Op deze manier kan supply chain management een veel grotere rol spelen in de strategische richting van het bedrijf en sterk bijdragen aan de concurrentiepositie en bedrijfsresultaten op lange termijn. Dan moeten supply chain managers daar wel de kans voor krijgen – of liever: nemen. De operationele processen van plan, source, make, deliver, dat moet je allemaal doen maar dat hebben de meeste bedrijven wel aardig voor elkaar. Veel bedrijven zijn al aardig lean. Het is tijd voor de volgende vraag: focus je op de juiste zaken?

De waarde van supply chain management bepalen

Bij BLMC Supply Chain Optimization krijgen we vaak de vraag: hoe tonen we aan dat het loont om op die manier te investeren in supply chain management ? En vooral: hoe kun je dat vooraf doen, zodat je weet wat een investering oplevert? Er bestonden wel modellen om uit te rekenen hoe ingrepen in de supply chain kosten besparen, maar nog niet hoe je met supply chain management waarde toevoegt.

Dus hebben wij er een model voor gebouwd. Daarmee kunnen we voor een bedrijf uitrekenen waar het verbeterpotentieel in de supply chain zit en hoe groot dat is. Niet alleen wat betreft de kosten, maar juist ook voor de verhoogde opbrengsten. Het is een genuanceerd model, dat ook de huidige situatie binnen het bedrijf in ogenschouw neemt en externe factoren zoals marktontwikkelingen incalculeert. Daardoor krijg je een realistisch inzicht in de lange termijn return on investment van een investering in de supply chain.

In de boardroom

Met zo’n rendementsanalyse weet je van tevoren waar de grootste kansen zitten en wat investeringen in supply chain management kunnen opleveren. Bovendien heb je de argumenten in handen om ook de directie daarvan te overtuigen. Want hoe goed je verhaal inhoudelijk ook is, uiteindelijk gaat het erom dat je inspanningen een positief effect hebben op de bedrijfsresultaten op de lange termijn. Dat kun je nu vooraf aantonen.

Wilt u weten hoe u meer rendement kunt behalen met uw supply chain?

We vertellen u graag meer. Neem contact op met onze expert op dit onderwerp, Gijs Dolmans: 06-1868 6100 of gdolmans@blmc.nl