De maakindustrie is een wereldwijde markt die steeds meer vraagt om innovatie, duurzaamheid en kwaliteit. Nauwe ketensamenwerking met leveranciers en klanten is daarbij een must. Op het Industrie Event van 25 oktober staat dit thema centraal. Michel van Buren en Jeroen Both van BLMC spreken over de succesfactoren voor ketensamenwerking. Daarnaast is er aandacht voor inkoop, de CSRD, materiaalschaarste en leveranciersontwikkelingen.

Het evenement is vooral interessant voor procurement professionals en hun ketenpartners. Het is een samenwerking tussen BLMC, hightechplatform Mikrocentrum en het inkopersnetwerk NEVI.

Meer informatie en aanmelden