Industrie maakt shift naar samenwerking

Op een exclusief rondetafeldiner voor leiders in de industrie, kwamen enkele trends heel duidelijk naar voren. Er is meer behoefte aan samenwerking, leiderschap en data management. Het blijft niet bij mooie woorden: de grote jongens in de Nederlandse industrie zetten stappen om voorop te blijven lopen in een verandering van tijdperk. Michel van Buren doet verslag.

Het diner werd georganiseerd door Link Magazine en IT-bedrijf Vanenburg. Michel van Buren, directeur van BLMC, was de gespreksleider van de besloten bijeenkomst met aan tafel leiders uit verschillende industrieën, waaronder producenten van halfgeleiders, productiemachines, transportmiddelen en staalmaterialen.

Verandering van tijdperk

De eerste constatering was een makkelijke. Hoogleraar Jan Rotmans deed ooit de treffende uitspraak: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.’ Alle aanwezigen beamen dat volmondig. De wereld verandert, steeds sneller, steeds onvoorspelbaarder, en bedrijven hebben geen andere keus dan wendbaar te zijn. Maar dan wel vanuit een duidelijke koers.

Liever leiders dan managers

Michel van Buren: ‘Deze bedrijven vormen de voorhoede van het Nederlandse bedrijfsleven en ze signaleren dat deze tijd niet zozeer vraagt om managers, maar om leiders. Mensen die een visie hebben, een koers uitzetten en anderen inspireren om mee te varen op die koers. Als je weet wat je koers is, kom je stormen wel door. Zo niet, dan word je stuurloos.’

Breed samenwerken met leveranciers

De tweede duidelijke conclusie is dat deze bedrijven anders samenwerken met hun partners. Michel: ‘Ouderwetse inkoop, waar de inkoper als vooruitgeschoven post scherp onderhandelt over de prijs, is niet meer van deze tijd. Het onderscheid tussen afdelingen vervaagt: je hebt immers samen een doel. Dus in een inkooptraject kunnen ook Marketing en Productie betrokken zijn. Samen ga je met leveranciers in gesprek: wat hebben we van elkaar nodig, hoe kunnen we elkaar helpen? Dat betekent dat je je ook kwetsbaar moet opstellen, maar het kan niet anders, en het werkt! Alleen dan kom je verder.’

Data: veilig, actueel, compleet

De aanwezigen constateren ook dat IT voldoende voorhanden is: daar zit het probleem niet. Michel: ‘De technieken zijn er wel, het gaat er vooral om hoe je ze toepast, aldus deze leiders. Alles draait om data: hoe houd je die veilig, eenduidig, compleet en actueel? Dat is een speerpunt voor deze voorhoede. De meeste IT-inspanningen zijn daarop gericht.’

Keuzes maken

Het klinkt allemaal vrij logisch, maar krijgen we dat allemaal voor elkaar? Als de wereld zo snel verandert en op sommige plekken letterlijk in brand staat, hoe houd je die veranderingen dan bij? ‘Ja,’ zegt Van Buren, ‘dat is inderdaad het verschil tussen succes en falen: kun je het waarmaken? Het belangrijkste blijkt, aldus de aanwezigen, dat je keuzes maakt. Je kunt niet alles tegelijk doen. Dan komen we weer terug op het eerste punt: als je een duidelijke koers vaart, is het makkelijker om dat onderscheid te maken. Dan kun je projecten prioriteren en beginnen met wat echt belangrijk is voor je voortbestaan en je groei.’

Foto: Hans Malestein

 

Meer weten over samenwerking, leiderschap en verandering? Michel van Buren schreef samen met hoogleraar Jack van der Veen hierover het boek Regisseer de keten.