Hoe je met betere supply chain processen je verkopen verhoogt en kosten verlaagt

Supply chain processen zijn de core business van elke supply chain professional. De focus ligt daarbij vaak op efficiency en kostenverlaging. Toch zit er minstens zo veel potentieel in effectievere processen waarmee je de verkopen en marges kunt verhogen.

De link tussen strategie en de operationele uitvoering zijn processen. Processen vormen dus het hart van je bedrijfsvoering.

Bij het optimaliseren van processen wordt vaak gekeken naar het efficienter maken, en daardoor kosten te besparen. Dat is echter een vrij nauw perspectief, waarmee je het gevaar loopt belangrijke signalen en kansen te missen.

Belangrijker nog is namelijk het effectiever maken van processen. Door processen zodanig in te richten dat je met je product en dienstverlening optimaal tegemoet komt aan de wensen van de doelgroep, bereik je werkelijk concurrentievoordeel. Je onderscheidt je beter, klanten worden tevredener en dat leidt tot hogere omzetten.

Hoe je dan die processen het beste inricht, is afhankelijk van de gekozen strategie. Is snelheid belangrijk, klantenservice, maatwerk? Of een combinatie?

Waardes

Een belangrijke link tussen de overall strategie en de vertaling naar tactische en operationele beslissingen, is de waardestrategie. Een beproefd model daarvoor is dat van Treacy en Wiersema, dat drie mogelijke waardestrategieën onderscheidt:

 • Product leadership: een superieur en uniek product
 • Customer intimacy: uitmuntende service
 • Cost leadership (of operational excellence): een concurrerend lage prijs

De uitdaging ligt in het feit dat veel bedrijven verschillende product-marktcombinaties (pmc’s) hebben met elk een eigen waardestrategie. Toch zijn de processen vaak nog uniform ingericht. De afdeling ordermanagement heeft bijvoorbeeld een vaste methode om orders te verwerken. Een maatwerk order is echter zeer waarschijnlijk gebaat bij een andere aanpak dan een bulkorder.

Balans

Hier begint het verder uitwerken van keuzes over de gehele linie. Bij elke strategie hoort een andere service, maak je andere kosten, en is het dus ook niet meer dan logisch om hier een andere verkoopprijs aan te verbinden.  Het is de kunst om steeds de balans op te zoeken.

Dit doe je door je product- en klantportfolio’s in te delen in PMC’s. Stel vervolgens serviceniveaus vast per PMC. En denk niet meer in afdelingen (verticaal) maar in processen (horizontaal).

Van verticaal naar horizontaal

De meesten bedrijven zijn georganiseerd in verticale afdelingen, met hun eigen processen, die beginnen bij de afdelingsdeur en eindigen als ‘onze taak  erop zit’.

Heel vaak zijn KPI’s per afdeling geformuleerd en heerst op elke afdeling een andere cultuur. Toch zouden medewerkers en afdelingen moeten samenwerken om de processen van voor tot achter op elkaar aan te laten sluiten.

Daarin zit de essentie van supply chain management; waarde toevoegen in de hele keten, met de klant (en dus PMC) als uitgangspunt.

Processen inrichten

Er zijn acht basale supply chain processen:

 • Customer relationship management
 • Customer service management
 • Demand management
 • Order fulfillment
 • Manufacturing flow management
 • Supplier relationship management
 • Product development & commercialization
 • Returns management

Elk daarvan loopt door de gehele organisatie heen. Productie begint lang voor het inschakelen van de machines, dat begint al bij het inschatten van de klantvraag en het plannen van de benodigdheden.

De juist ingerichte processen zorgen ervoor dat de gekozen strategie vertaald wordt in het dagelijkse handelen van alle medewerkers. Ze bevorderen de samenwerking tussen verschillende afdelingen en ketenpartners. Het afdelingsbelang wordt ondergeschikt aan het klantenbelang. Traditionele spanningen in de organisatie, bijvoorbeeld tussen het genereren van een maximaal aantal klanten (Sales) en voorraadreductie (Finance), worden daarmee overbrugd. Alle neuzen staan dezelfde kant op doordat bekend is wat er geleverd moet worden en wie welke bijdrage daaraan levert.

Van droom naar daad

Goede supply chain processen zijn dus de brug tussen droom (doelstellingen) en daad (operatie).

Het beter differentiëren van processen leidt tot tevredener klanten, lagere kosten, hogere marges en een veel sterkere concurrentiepositie.

Meer weten over hoe je je supply chain processen beter kunt inrichten?

Tijdens de beurs ICT & Logistiek geef ik hierover op 5 november 2019 een seminar in het Supply Chain Theater. Mijn collega Bastiaan van der List deelt zijn kijk op supply chain processen op 6 november in hetzelfde theater.

Deelname is gratis, schrijf je wel snel in om zeker te zijn van een plaats!

Meld je aan voor de beurs!