Haal meer kracht uit je keten

Je kunt toch niet álles overzien? Dat zeggen mensen vaak als het gaat over ketenregie. Maar als regisseur hoef je juist niet alles te overzien. Regie gaat niet over controleren of afdwingen, het gaat erover dat je samenwerkt aan gemeenschappelijke doelen en dat je daar allemaal op je eigen manier aan bijdraagt. Dat vergt wél dat iemand dat contact en die samenwerking faciliteert: de regisseur van waarde. Jack van der Veen en Michel van Buren schreven er een boeiend artikel over voor Management Impact. Over de ideale regisseur en over het aansturen van externe ketenpartners.

Lees hier de column