Supply chain management is bij uitstek een vergelijking met veel variabelen. Ofwel een wicked problem: je bevindt je in een steeds veranderende omgeving, hebt te maken met meerdere partijen en schijnbaar tegenstrijdige belangen. Hoe kun je toch strak de regie voeren en steeds blijven verbeteren? Dat is een kwestie van balans tussen systemen, processen en mensen. Vooral dat laatste wordt nogal eens onderschat. Hoe zorg je voor het benodigde ‘alignment’ en wat levert dat op?

Wanneer ik met bedrijf ga praten over supply chain optimalisatie, krijg ik vaak de vraag: wat levert dit eigenlijk op? Amerikaans wetenschappelijk onderzoek toont een duidelijke relatie aan tussen de supply chain volwassenheid en de winstgevendheid van een organisatie. Als die relatie er is, moet je dus ook kunnen uitrekenen wat supply chain optimalisatieprojecten opleveren. Het is complex, maar binnen BLMC Supply Chain Optimization hebben we een model ontwikkeld waarin we samen met de klant vooraf een calculatie kunnen maken van de opbrengsten van een verbetering in de supply chain.

Toen we dat model maakten, viel een ding op: er zijn ook verschillende ‘zachte’ factoren die bepalen hoe groot die opbrengst is. Bijvoorbeeld de fase van supply chain volwassenheid waarin het bedrijf zich bevindt, maar ook: de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen. Hoe meer medewerkers betrokken zijn bij een verandering, hoe meer ze deze zullen omarmen en hoe meer rendement de verandering heeft. Toch wordt de menselijke factor vaak onderschat als onderdeel van een project. Hoe komt dat?

Wicked problem

De menselijke geest is van nature eendimensionaal. Ervaren we een probleem, dan zoeken we het liefst naar één oorzaak die we vervolgens kunnen oplossen. De meeste supply chain managers zijn gewend om te denken in processen, structuren, cijfers en efficiëntie. Bij een verbetering van de supply chain zullen zij daarom het eerst kijken naar een verbetering van een IT-systeem of de inrichting van processen. Dat is natuurlijk prima. Toch kan een project totaal mislukken als je niet de juiste betrokkenheid hebt van andere stakeholders en medewerkers. Want de supply chain is niet eendimensionaal, het is een wicked problem met vele factoren en belanghebbenden. Door je daar bewust van te zijn, vergroot je de opbrengst van verbeteringen enorm.

Alignment

Alginment is een lastig te vertalen begrip, maar het benoemt precies waar het om gaat: mensen op een lijn krijgen, betrokkenheid, samen een doel nastreven, werken in dezelfde richting. Wanneer wij een optimalisatieproject doen, zullen we daarom nooit alleen een systeem implementeren of processen herinrichten. Het gaat om veel meer dan de vakinhoudelijke kant. Goed communiceren, mensen betrekken, ook dat is supply chain management. Maar hoe doe je dat? Hoe creëer je die betrokkenheid?

What’s in it for me?

Om mensen echt betrokken te krijgen, is intrinsieke motivatie nodig. Bereid je dus voor op de vraag: ‘What’s in it for me?’ Dat klinkt ingewikkeld, maar is eigenlijk heel eenvoudig. Verplaats je in de ander en vraag je af: hoe helpt deze verandering hem of haar? Maakt het zijn of haar werk makkelijker? Krijgt deze persoon meer verantwoordelijkheid? Kan deze beter leveren en zo ‘scoren’ bij klanten? En is dat voor deze persoon belangrijk? Ga ook niet voorbij aan het feit dat zaken bedreigend kunnen zijn. Als iemands werk veel minder tijd gaat kosten, kan die persoon bang zijn overbodig te worden. In zo’n geval is het dus belangrijk ook na te denken hoe die gewonnen tijd aan andere zaken besteed kan worden.

Balans

Supply chain management is juist zo’n mooi vak om dat er zo veel dimensies aan zitten. De neiging kan zijn om de focus te leggen op de ‘harde’ kanten en dat is zeker niet slecht. Systemen, processen, data, het moet op orde zijn. Maar het zijn uiteindelijk de mensen die het werk doen en die het succes van je supply chain bepalen. Juist bij verbeteringen en veranderingen is voldoende aandacht voor het ‘alignment’ daarom zo belangrijk. Daarmee verbeter je het rendement van je supply chain substantieel.

 

Wil je weten hoe je zelf het rendement in je supply chain verbetert? Of wil je meer weten over het creëren van betrokkenheid bij supply chain projecten? Neem contact op met mij of met mijn collega Sjaak Lekkerkerker.