De mythe van de ‘dure’ interim manager

door Sjaak Lekkerkerker, directeur Interim Management BLMC

Vaak komen bedrijven pas bij mij voor een interim manager als ze al lange tijd geprobeerd hebben zelf iemand te vinden. Liefst in dienstverband, want dat is toch veel goedkoper? Ik help ze graag uit de droom. Want hoe zit het nu echt met de kosten van een manager in loondienst ten opzichte van een interim manager? En wat krijgt u daarvoor?

De echte kosten

Laat ik beginnen met de kosten. Een snelle rekenaar kan denken dat een senior supply chain manager die in dienstverband 8.000 euro per maand verdient, dus zo’n 45 euro per uur kost (bij een fulltime dienstverband: 173 uur per maand). Dan blijven echter veel kosten buiten beschouwing.

Het CBS rekende uit dat de kale loonkosten van een werknemer slechts 56% vormen van de werkelijke arbeidskosten per gewerkt uur. De overige 44% bestaan onder andere uit sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie en opleidingskosten. Rekenen we dat door op de senior supply chain manager die 8.000 euro verdient, dan zijn de effectieve kosten daarvan voor de werkgever zo’n 14.285 euro. Bij 173 uren is dat 83 euro per uur.

Zo blijkt het tarief van een interim manager op dat niveau (tussen 100 en 150 euro per uur) ineens minder te verschillen van de kosten in loondienst dan weleens wordt gedacht. Toegegeven, het is wel hoger. Wat staat daar dan tegenover?

Alleen betalen voor de uren die u nodig heeft

U betaalt een interim manager alleen voor de tijd dat u hem inzet. Soms vergt de aansturing vijf dagen in de week, soms maar een. Vaak zal het variëren in de loop van het project.

Daarnaast is de doorlooptijd vaak lastig te voorspellen. Een traject dat wordt ingeschat op acht maanden, kan ook na zes maanden gereed zijn, of juist langer duren. De inzet van een interim manager biedt die flexibiliteit. Daarnaast zijn niet alle projecten fulltime.

Al die zaken kunnen worden meegenomen in het contract met de interim manager. U betaalt dus alleen voor de uren die nodig zijn.

Specialisme

Afhankelijk van het project kiest u als opdrachtgever voor een bepaalde specialisatie. Zo haalt u precies de kennis en ervaring in huis waar u op dat moment behoefte aan heeft.

Bijkomend voordeel van een relatieve buitenstaander is dat deze een frisse blik heeft en niet wordt gehinderd door bedrijfsblindheid, politieke aspecten of eigenbelang. Een goede interim professional zal snel het vertrouwen krijgen van medewerkers en kan zich helemaal concentreren op het gewenste resultaat.

Werf ze maar eens

Dan kunt u nog steeds denken: ja, als ik nou zo iemand kan vinden voor een tijdelijk dienstverband, dan is het toch goedkoper? Ik wens u daar veel succes mee.

Het vinden van een senior manager met de juiste kennis en ervaring vergt een flinke recruitmenteffort. Dat kost ook snel 20% van een jaarsalaris – best acceptabel voor een langetermijnfunctie, maar op een jaarcontract is het een flinke kostenpost. En dan is het nog maar de vraag of een senior manager van dat kaliber en met dat specialisme warm zal lopen voor een tijdelijk contract.

Direct aan de slag

Voor een interim manager zijn geen lange inwerktrajecten of opleidingen nodig. Vanaf dag 1 kan hij of zij aan de slag. Goede interim managers zijn altijd up-to-date; hun kennis is immers hun kapitaal.

Interim managers die aan BLMC zijn verbonden, worden ook door ons voortdurend getraind. Ze zijn bovendien geselecteerd op een karakter dat past bij hun taak; zelfstartend, nuchter, goed in staat om mensen mee te krijgen en altijd gericht op resultaat. Ook doordat ze bij veel verschillende organisaties gewerkt hebben, hebben ze een brede ervaring en kennis die ze graag inzetten.

De organisatie klaar voor de toekomst

Tot slot zal een goede interim manager een organisatie achterlaten die gedreven is om de verbeteringen verder door te zetten. Verandering is immers nooit afgerond. In de turbulente wereld van vandaag is het een continu proces.

Interim managers nemen mensen mee in die attitude en laten zien hoe ze zelf alert kunnen reageren op veranderingen en hoe ze pro-actief kunnen omgaan met verbetermogelijkheden. Daarmee is de inzet van een ervaren interim professional ook een investering in uw eigen mensen.

Maak een eerlijke vergelijking

Dus als u denkt dat een interim manager duur is, denk dan nog eens. De verborgen kosten van een medewerker zijn zo hoog, dat de werkelijke kosten per uur van een interimmer minder hoog zijn dan u denkt.

Daar komt bij, dat u alleen de uren betaalt die hij of zij maakt, dat deze persoon direct aan de slag kan, met alle kennis en ervaring die hij of zij meebrengt en dat er maar één belang centraal staat: dat van uw organisatie.

Op zoek naar een interim manager?

Dankzij 20 jaar ervaring hebben we een krachtige oplossing ontwikkeld voor organisaties die tijdelijk of projectmatig leiderschap of verandermanagement nodig hebben. Neem vandaag nog contact op met Sjaak via 06-12163286 of via het contactformulier aan de rechterkant van de pagina.