De 5 V’s van Interim Management

We raken niet uitgepraat over het vak interim management. Want het is een vak, zeker als het gaat om veranderopdrachten. Hoe kan het dan, dat steeds vaker de afdeling Inkoop verantwoordelijk is voor de selectie van interim managers, die toch moeten beschikken over specialistische vakkennis en bijzondere persoonlijke kenmerken? En welke rol kan een bureau daarbij spelen?

Direct het hele artikel lezen

Onze directeuren Michel van Buren (Supply Chain Optimalisatie) en Sjaak Lekkerkerker (Interim Management) namen plaats in een gezelschap dat hierover in discussie ging met ervaringsdeskundige en journalist Joke Twigt. Haar artikel ‘De vijf V’s van interim management’ verscheen in Management & Consulting.

De V’s van Versterking, Vervanging en Verandering

Echt interim management draait vooral om de V van Verandering, concluderen de geïnterviewden. Juist in veranderopdrachten kunnen interim managers waarde toevoegen. In veel organisaties wordt echter bij de contractverantwoordelijkheid geen onderscheid gemaakt tussen interim management gericht op versterking of vervanging (capaciteitsvraagstukken) en verandermanagement. Het risico is dat de ‘inkoop’ van interim management ligt bij Inkoop of HR en dat prijs en snelle beschikbaarheid de boventoon voeren, ook bij veranderopdrachten. Bureaus kunnen een sleutelrol spelen bij het waarborgen van een goede selectie die de juiste match maakt tussen de kandidaat en de opdracht.

De V’s van Vertrouwen en Verbinding

Bij verandermanagement is vertrouwen een cruciale factor. Dat speelt op verschillende niveaus: het vertrouwen tussen opdrachtgever en bureau, tussen bureau en interim manager en tussen interim manager en de organisatie. Verbinding is de vijfde V. Die benadrukt vooral het bijzondere karakter dat een interim manager moet hebben: deze zet zich 100% in voor de organisatie, maar moet ook afscheid kunnen nemen als de klus geklaard is. Hij of zij is tijdens de opdracht sturend, maar tegelijkertijd dienend. Het belang van de opdrachtgever moet altijd voorop staan.

Lees hier het hele artikel