BLMC stijgt 583 plaatsen in MT1000

De MT1000 rangschikt jaarlijks de beste dienstverleners van Nederland op kwaliteiten zoals klantgerichtheid en excellente uitvoering. BLMC steeg dit jaar van nummer 865 naar 282. Vooral de specialisatie in supply chain management blijkt gewaardeerd te worden. Binnen de discipline interim management betrad BLMC zelfs de top 10.

BLMC helpt bedrijven hun ambities te realiseren door de supply chain optimaal af te stemmen op de bedrijfsstrategie. Dat maakt bedrijven effectiever, wendbaarder en rendabeler. Vorig jaar kwam BLMC in de MT1000 binnen op de 865e plaats. Dit jaar stegen we spectaculair naar nummer 282. Dat is bijzonder voor een gespecialiseerd bureau zoals het onze. In het domein interim management stegen we naar plek 8!

Stemming door klanten

De MT1000 komt helemaal tot stand op basis van het oordeel van zakelijke beslissers die daadwerkelijk gebruik gemaakt hebben van de dienstverleners waar ze op stemmen. Directeur van BLMC Michel van Buren: ‘We zijn er ontzettend trots op dat klanten ons dit jaar zo hoog in de ranking gestemd hebben. In deze dienstverlenersindex staan we nu tussen klinkende namen zoals Deloitte, KPMG en Capgemini. Wij bereiken die positie niet zozeer op basis van een internationaal imago, als wel op basis van specialisatie en klantgerichtheid.’

Strategische inzet van supply chain

De belangstelling voor het vak is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden, wat ook blijkt uit de in november verschenen Nationale Supply Chain Monitor. Steeds meer beseffen bedrijven dat supply chain management een strategische managementmethode is, die hen in staat stelt om wendbaar te blijven en hun ambities waar te maken. Dat is nog belangrijker als de wereld onvoorspelbaarder wordt.

Michel van Buren: ‘Darwin zei het al: niet de grootste of de sterkste overwint, maar degene die zich het beste weet aan te passen aan de veranderende omstandigheden.  Meer dan eens is de afgelopen jaren gebleken hoe turbulent de wereld kan zijn waarin organisaties moeten opereren, acteren en overleven. Als gevolg van onder andere corona en de oorlog in de Oekraïne kwamen supply chains tot stilstand, de toevoer van veel componenten stokte en zelfs complete industrieën vielen stil. Er ontstond een noodzaak om te focussen op klanten en sectoren waarvoor je écht waarde toevoegt. Niet alles meer voor iedereen willen doen, one size doesn’t fit all. Dat vergt een intelligente keten en nauwe samenwerking in die keten. Wij adviseren bedrijven hierover en begeleiden de realisatie ervan.’

Omgaan met veranderingen

Een fabriek voor exclusieve versproducten ervoer aan den lijve hoe belangrijk samenwerking kan zijn als er plotseling iets verandert in de markt. Sjaak Lekkerkerder, directeur Interim Management van BLMC begeleidde die opdracht: ‘Toen de eetgewoonten van consumenten in coronatijd veranderden, steeg de vraag voor dit bedrijf explosief. Sales bleef maar opdrachten aannemen, productie kon het niet aan. Ze stonden op het punt om een grote en risicovolle investering te doen in extra productiecapaciteit. Het bleek niet nodig. We hielpen het bedrijf om weer grip te krijgen op de vraag door beter gebruik te maken van de forecasts van klanten. Sales, supply chain, planning en productie verbeterden bovendien samen de planningsmethodiek. Een perfect voorbeeld van betere interne én externe samenwerking die kosten bespaart en opbrengsten verhoogt.’

Strategisch vooruitzien

Hoewel de noodzaak tot ketensamenwerking acuut kan zijn in de huidige, onzekere tijd, is dat niet de enige reden. Het strategisch inzetten van de keten vergroot de slagkracht en rentabiliteit van bedrijven ook op lange termijn. Dat was het uitgangspunt van bijvoorbeeld netbeheerder Stedin. Directeur Supply Chain Marleen Baars maakte samen met BLMC een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de supply chain. Op basis daarvan ontstond een visie en een roadmap voor 5 jaar. Marleen Baars in een eerder interview: ‘De grote lijn werd zo glashelder en daarom kon ik goed aan onze board duidelijk maken wat er anders moest, wat dat zou kosten en wat het zou opleveren. We gaan hiermee efficiency verhogen, de voorraad optimaliseren en beter inspelen op de vraag uit de markt. Wat ik een heel groot voordeel vind van de manier waarop we dit hebben aangepakt, is dat er echt een strategische en structurele visie uit is voortgekomen, die vervolgens te vertalen is naar de dagelijkse praktijk. We kunnen daar de komende jaren op verder bouwen.’

Uitvoeren van verbeteringen

Advies en inzicht zijn een eerste stap, maar het verschil wordt gemaakt in de praktijk. Daarom biedt BLMC naast consultancy ook project- en interim management om veranderingen te implementeren. Deze tak heeft een eigen vermelding in de MT1000, waar BLMC ook fors steeg:

Ranking BLMC – Categorie Interim Management

  • Eindpositie: 8
    • Subranking Klantgerichtheid: 8
    • Subranking Net Promotor Score: 13
    • Subranking Product Leiderschap: 4
    • Subranking Excellente Uitvoering: 6

Sjaak Lekkerkerker: ‘Onze interim- en projectmanagers zetten zich elke dag in om vanuit hun ervaring en specialisatie bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. Ik ben trots op onze vermelding in de top 10. Met name de hoge scores in klantgerichtheid, expertise en uitvoering zie ik als een pluim voor onze vakspecialisten.’

Michel van Buren concludeert: ‘Onze hoge score van dit jaar is een opsteker voor BLMC maar ook een duidelijk teken dat bedrijven beseffen dat het loont om supply chain management in te zetten als een strategische managementmethode. Daardoor word je als bedrijf wendbaarder, efficiënter en verbeter je je strategische waarde.’