BLMC bestaat twintig jaar… en we geven geen feest

We bestaan in februari twintig jaar, ‘hoe mooi is dat’ zou je denken. Nu dat kroonjaar in zicht komt denk ik inderdaad: ‘Dat is mooi!’ en ik ben trots, dankbaar zelfs. Maar desondanks, of juist daarom, gaan we nu niet ter ere van die twintig jaar BLMC een ‘survival of the fittest’ congres organiseren zoals we dat in een eerder jubileumjaar wel hebben gedaan. Tijd om het (weer) eens anders te doen.

Een congres is fantastisch, zeker ter inspiratie van jezelf, en vooral van anderen, en het is ook nog eens erg goed voor je ego. Op dit moment ervaar ik bij mezelf echter meer een behoefte om te reflecteren. Te kijken naar de ontwikkelingen in de markt aan de ene kant, en aan de andere kant naar hoe (en of!) BLMC hier als bureau goed op aansluit met haar producten en diensten. Met als doel het voortbestaan van het bedrijf te garanderen, ook op de nog veel langere termijn. Of is dit eigenlijk de drang om alvast over mijn eigen ondernemersgraf heen regeren?

Een roedel wolven

Vorig jaar, begin 2019, hadden we Hugh Jansman als spreker en inspirator te gast binnen het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP). En inspireren dat heeft Hugh zeker gedaan, in ieder geval mij. Hugh is bioloog en is gespecialiseerd in het leven en gedrag van wolven. Hij stelt dat de roedels waarin wolven leven maar op één ding gericht zijn: het voortbestaan van deze roedel. In de loop van de geschiedenis hebben wolven het leven, overleven en het voorbestaan tot kunst weten te verheffen.

BLMC zag ik de laatste jaren groeien en daarmee zag ik het managers-drama op me afkomen. Meer mensen in dienst, functioneringsgesprekken, en alles wat bij zo’n ontwikkeling hoort. Laat ik nu net geen typische manager zijn en al helemaal geen zin hebben in al die interne perikelen rondom groei. Laat mij een leider zijn en laat een ander managen. Ik moet bedenken, onderzoeken, bouwen. De link met de roedel was snel gelegd. Hugh liet ons beelden zien van een roedel waarin alles vlekkeloos loopt en je als buitenstaander niet kunt zien wie de leider is.

Hugh vertelde ook dat er roedels zijn die al langer dan tienduizend jaar bestaan. Fascinerend, ik ken geen enkel bedrijf dat het al zo lang vol weet te houden. Dat inzicht deed mij beseffen dat de roedel de basis vormt en waarschijnlijk het beste voorbeeld is van de meest succesvolle organisatievorm ooit.

De opstap

Daarom dacht ik; ‘Ik organiseer een bijeenkomst voor de interne organisatie van BLMC, ons eigen ‘survival of the fittest feestje’’. En dus verzorgde Hugh in juni 2019 een spreekbeurt voor alle mensen die bij en met BLMC werken. Ook veel van hun partners, die ik hier bewust voor had uitgenodigd, waren aanwezig. Het werd een memorabele middag, op een mooie plek en afgesloten met een barbecue. Memorabel vooral omdat Hugh inging op de rol van de leider binnen de roedel, mijn positie, om vervolgens de opstap te maken naar het BLMC van 2020.

Mijn eerste actie als roedelleider op weg naar 2020 was vervolgens het in stukken hakken van bepaalde verantwoordelijkheidsgebieden binnen BLMC op basis van een logische indeling. Zo is het voor de hand liggend dat Felice verantwoordelijk is voor het SCELP domein omdat zij nu al twee jaar de community manager van dit platform is.

Afgelopen december kwamen we opnieuw als hele roedel bij elkaar. Alle domeineigenaren presenteerden hun ideeën om het voortbestaan van hun domein binnen het grotere geheel te kunnen garanderen. Zeer inspirerend en op onderdelen verrassend.

The next level in interim management

Een eerste belangrijk gevolg van deze laatste roedelbijeenkomst heeft de interim markt afgelopen woensdag 8 januari direct al mogen ervaren. Toch een klein ‘survival of the fittest-feestje’, en nu voor zelfstandig werkende interim managers. Maar liefst zeventig interim professionals waren aanwezig.

Onze belofte ‘the next level in interim management’ sloeg duidelijk aan. Niks middelmaat, we willen bij BLMC de beste zijn. Niet persé de grootste, maar wel de beste. En die ambitie spreekt velen aan.

Tijdens interne gesprekken over onze drive en kern op het gebied van interim management, ontstond afgelopen periode een belangrijk inzicht. ‘Transform for success’: dat is wat ons drijft. En op basis daarvan interim managers inzetten als ‘tranformers for success’. Interim managers die met elkaar teams vormen en met elkaar de organisatie waarin ze actief zijn, de roedel, naar het volgend niveau brengen. Uiteraard binnen het geheel van de roedel en dus geselecteerd, getraind en begeleid door BLMC. We hebben een spectaculair en uniek programma opgezet om onze belofte richting de markt waar te maken.

Recruitment, een vervolg

En dan recruitment. Hoe zit het met dat domein? Daar verandert niets. Kan dat? Ja dat kan. Ten onrechte noemen recruitmentbureaus zich ‘werving- en selectiebureau’. Werving en selectie zijn twee totaal verschillende disciplines. Werving is meer en meer een marketing specialisme geworden, zeker in deze tijden van personeelskrapte. Werving is zeker veranderd en zal blijven veranderen op basis van de digitalisering en de (on-)balans tussen vraag en aanbod in de markt. Selectie van twintig jaar terug, van vandaag de dag en waarschijnlijk ook over twintig jaar nog, blijft in essentie hetzelfde.

Over hoe professionals dat doen kun je nog steeds twisten. De standaard selectietechnieken zijn de afgelopen decennia nauwelijks veranderd maar helaas is het vechten tegen de bierkaai. Hoewel al lang bewezen is dat een cv niet garant staat voor een goede match blijven organisaties stug volhouden en vooral daar naar kijken. Wij veranderen onze eigen selectietechnieken in 2020 ook niet. Hierbij alle lof en complimenten voor Paul die dwars tegen de stroom in zijn eigen aanpak hanteert en daar zeer succesvol mee is. Door Paul geselecteerde kandidaten doen het aantoonbaar beter en gaan langer mee dan anderen. We zullen Paul als roedel dit jaar vooral helpen om gehoord te worden als roepende in de selectiewoestijn.

Supply chain optimalisatie

Ook binnen een succesvolle roedel gaat het niet altijd zoals vooraf bedacht. Als roedelleider haalde ik afgelopen najaar Stijn naar BLMC, voor het domein Supply Chain Optimization (bestaande uit consultancy en implementatie). Helaas verliet hij al na krap drie maanden de roedel weer. Onze verwachtingen over en weer bleken niet overeen te komen. Na een intense periode van verliefdheid zijn we weer uit elkaar gegaan. Dat mij dat nou kan overkomen… Soms is de wens de vader van de gedachte, toch? Hier is zelfreflectie van belang. Dat gezegd hebbende, onze supply chain tak doet het in de markt beter dan gemiddeld. Goed nieuws, maar gelet op het eerste deel van deze alinea lijkt het me nu niet gepast hier breed over uit te meten.

Ondernemersgraf

Regeer ik over nu mijn ondernemersgraf heen? Ja, absoluut. Maar ik heb van Hugh Jansman geleerd dat dat nu net de essentie van mijn baan is, zorgen dat de roedel te allen tijde blijft voortbestaan, daar gaat het om. Als roedelleider moet ik niet managen. Ik moet afstand houden van de roedel, observeren, reflecteren, het gevaar dat altijd dreigt in de gaten houden. Zorgen dat mensen op de juiste plek zitten, zorgen dat mensen getraind zijn. Soms genadeloos hard in grijpen, maar altijd vanuit het grotere belang.