2019: het jaar van de waarheid in interim management

De komende jaren zal een sterkere tweedeling laten zien in de markt voor interim management. Enerzijds zullen bureaus met weinig onderscheidende waarde kiezen voor schaalvergroting, efficiëntie en scherpere prijzen. HR krijgt zelf weer een grotere rol in het selectieproces. Voor meer specialistische functies zullen bureaus verder moet professionaliseren en waarde moeten toevoegen om relevant te blijven. Voor freelancers is het in de steeds meer transparante interimwereld nog belangrijker om zich te onderscheiden. Wat betekent dat allemaal voor u?

De ontwikkelingen in interim management volgen voor een groot deel de ontwikkelingen in de economie. In goede tijden wordt de flexibele schil uitgebreid en is er geld voor automatiserings- en verbeterprojecten. In slechte tijden vliegen de zelfstandigen er als eerste uit. Onder die cyclische stroming beweegt zich echter een veel fundamentelere beweging die de komende jaren voor een duidelijke tweedeling in de branche zal gaan zorgen.

Platforms: groter, sneller, goedkoper

Door technologische ontwikkelingen wordt het steeds gemakkelijker om het aanbod van interim managers en flexkrachten online inzichtelijk te maken. Dat zie je aan de vele platforms die daartoe ontstaan. LinkedIn is daarbinnen een klassieker, die onverminderd populair blijft. Echter, deze platforms zijn sterk efficiencygedreven, doen weinig aan kwaliteitschecks en bieden ook nauwelijks andere services. Elke freelancer kan zich aanmelden, de drempels zijn laag. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen:

  • De platforms concurreren vooral op kwantiteit, snelheid en prijs. Zij zullen investeren in schaalgrootte, efficiency en naamsbekendheid. Er ligt een grote druk op de prijs, opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeoordeling van kandidaten.
  • De freelancers met weinig onderscheidend vermogen hebben het zwaar binnen deze grote pool. Zo lang de economie hard draait, komen ze wel aan klussen, maar zodra de groei afneemt, zijn zij de eersten die zonder werk komen te zitten.

Specialisme als onderscheid

Aan de andere kant zien we een toenemende vraag naar zeer gespecialiseerde, hoogopgeleide interim managers die gezocht worden voor hun specifieke kennis en/of competenties. Of het nu gaat om IT-specialisten, financiële experts, supply chain managers of hele goede verandermanagers: er zijn er niet zo veel van en ze zijn moeilijk te vinden. Dit zijn de mensen die gevraagd worden als het er echt om spant: bij de ontwikkeling van een nieuw systeem, bij een groot verandertraject of voor de begeleiding van een belangrijke koerswijziging. Daar kan de opdrachtgever zich geen fouten veroorloven. Hij zal gaan voor maatwerk, om de juiste man of vrouw te vinden die de klus kan klaren.

Waarde toevoegen

Bureaus die zich in dit segment bewegen, moeten zowel aan opdrachtgevers als aan freelancers extra waarde bieden.

  • Voor de opdrachtgevers is het belangrijk dat zo’n bureau de kandidaten goed kent en dat het de juiste match kan maken op twee belangrijke fronten. Enerzijds moet het kunnen beoordelen of de kandidaat voldoende kennis van het vakgebied heeft; dat vergt mensen die daar zelf in thuis zijn. Anderzijds gaat het om een goed psychologisch inzicht en methodieken om kandidaten te kunnen beoordelen op competenties en persoonlijkheid die passen bij de opdrachtgever en de specifieke opdracht. Bovendien kan het bureau waarde toevoegen door de opdracht te begeleiden en een extra klankbord te zijn, of waar nodig tijdelijk een extra specialisme in te brengen.
  • Voor de goede, gespecialiseerde interim managers is het belangrijk dat het bureau hen een professionele omgeving biedt, contacten met vakgenoten, relevante opleidingen om up-to-date te blijven en goede begeleiding tijdens opdrachten. Alleen dan is het voor hen zinvol om zich aan een bureau te verbinden.

Tweedeling

Zo zien we een duidelijk onderscheid ontstaan tussen groot, efficiënt en goedkoop enerzijds, wat een prima businessmodel is voor de minder kritische functies en opdrachten. Anderzijds zien we dat bureaus aan de bovenkant van de markt zich juist nog meer moeten onderscheiden op kwaliteit, specialisme, opleiding en begeleiding van ‘hun’ interim managers.

Als bureau én als interim manager is het belangrijk om te kiezen waar u wilt zitten.  Elke keuze is goed, als u hem maar bewust maakt. Voor opdrachtgevers is het belangrijk om zich bij elke interim management opdracht af te vragen: is dit een klusje dat relatief eenvoudig te klaren is en kan ik zelf de selectie doen? Kies dan gerust voor een discount aanbieder. Gaat het om een specialistische, kritische of strategische opdracht? Dan ligt de keuze voor een gespecialiseerd bureau meer voor de hand.