Nieuwe supply chain visie met heldere prioriteiten

Onderwerp: Toetsen supply chain strategie en vertalen naar organisatie
Bedrijf: Producent van industriële installaties, wereldwijde organisatie
Branche: Industrie
Betrokken consultants: Michel van Buren

Het industriële bedrijf groeit hard en heeft een nieuwe supply chain visie opgesteld. De operationeel directeur vraagt BLMC om de visie te toetsen en te adviseren over de organisatorische invulling. Daaruit rollen heldere prioriteiten. Bovendien wordt een lastige keuze gemakkelijk gemaakt.

De vraag: toets onze visie voor supply chain & logistiek

Het bedrijf levert grote industriële installaties aan fabrikanten over de hele wereld. Het transport vindt plaats via zowel weg, water en lucht als met speciaaltransport. In het bedrijf is al een grote transformatie bezig naar het werken in een end-to-end keten. Een van de aandachtsgebieden daarbij is supply chain en logistiek. Het bedrijf heeft daar een visie voor ontwikkeld maar wil deze graag toetsen bij een bureau met de nodige inhoudelijke expertise. Ook willen ze advies over de organisatorische en persoonlijke invulling van deze visie.

De analyse: logistiek en supply chain zijn verschillende zaken

De operationeel directeur gaat in gesprek met Michel van Buren van BLMC. Ook geeft hij BLMC de analyses die eerder gemaakt zijn. Het leidt tot een meerledig advies, met een duidelijke volgorde: breng eerst de strategie op orde, stem daar de organisatie op af en zorg dan voor de juiste persoon op de juiste plek. Het blijkt ook belangrijk om een duidelijker onderscheid te maken tussen logistiek en supply chain, vertelt de operationeel directeur: ‘Op logistiek ligt nu onze eerste prioriteit. Daar zijn voor ons zeer grote kosten mee gemoeid, die ook nog hard stijgen door onze eigen groei en door de algemene stijging van transportkosten in de wereld. Daar kunnen we quick wins behalen die ook binnen de strategische visie passen. Daarna willen we verder met het optimaliseren van de supply chain. Dat vraagt meer van de organisatie en heeft meer impact. Juist omdat we zo hard groeien moeten we keuzes maken over wat we eerst doen.’

De oplossing: logistiek optimaliseren, daarna supply chain

De logistiek is op dit moment nog versnipperd ondergebracht bij verschillende shipment coördinatoren, die aan hun locatiemanager rapporteren. Bovendien is de meeste logistiek uitbesteed aan 4PL-partijen. Het bedrijf wil dit beter centraliseren, meer kennis in huis halen en daarmee de kwaliteit verbeteren en kosten verlagen. Daartoe wordt er ook een logistiek manager aangesteld. Na assessments, die BLMC laat afnemen door een specialist, blijkt een interne kandidaat daarvoor niet de juiste persoon. Dat is de conclusie van zowel de kandidaat als het bedrijf. Het bedrijf gaat daarom op zoek naar een externe kandidaat voor de invulling van de positie van logistiek manager.

Resultaat: business case voor logistiek

Na de toetsing door BLMC zijn een aantal zaken duidelijk geworden, aldus de operationeel directeur: ‘We hebben de supply chain strategie aangescherpt en een duidelijk onderscheid aangebracht tussen de korte en de middellange termijn. Op korte termijn is duidelijk wat ons te doen staat op het gebied van de logistiek en hoe we die het beste kunnen organiseren. Ook hebben we een duidelijk functieprofiel voor degene die we als logistiek manager nodig hebben. Ik ben daar nu een business case voor aan het schrijven die naar het MT gaat, vervolgens gaan we de werving starten.’

‘Voor de middellange termijn hebben we ook een goed inzicht gekregen in de verbeterslagen die we in supply chain management kunnen maken. Het ligt voor de hand dat we weer contact zoeken met BLMC als we gereed zijn om daar verder mee te gaan. Want dat is ook een inzicht uit dit traject: het is belangrijk dingen echt stap voor stap te doen en de juiste prioriteiten te stellen.’