Nationale Supply Chain Monitor

Download de Nationale Supply Chain Monitor 2022!

Hoe staat het met supply chain management in Nederland? De Nationale Supply Chain Monitor 2022 geeft antwoord!

Wordt het vakgebied volwassener? Plukken bedrijven de vruchten van intensievere samenwerking? En waarin schuilt het succes van de koplopers in het vak? Je leest het in het rapport.

Download het rapport

De essentie van supply chain management

Modern supply chain management stelt waardecreatie centraal, houdt rekening met alle stakeholders en hanteert ketensamenwerking als middel om gezamenlijke doelen te bereiken.

Door als bedrijf intern en extern samen te werken aan gezamenlijke doelen, heb je meer informatie, meer slagkracht en meer impact. Geïsoleerde, starre bedrijven kunnen daar niet tegenop. Zeker in de huidige tijd, waarin meerdere crises problemen voor bedrijven veroorzaken, is samenwerking harder nodig dan ooit.

Resultaten NSCM 2022

De Nationale Supply Chain Monitor (NSCM) meet sinds 2013 in hoeverre bedrijven interne en externe ketensamenwerking toepassen. In 2022 vond de vijfde editie plaats en voor het eerst doorbreken de resultaten de kritische grens van 3, met 3,2 op een vijfpuntsschaal. Dat betekent dat zowel interne als externe ketensamenwerking nu echt van de grond komen.

Het rapport toont ook resultaten per deelonderwerp. De interne samenwerking groeit gestaag. De gemiddelde score voor externe samenwerking steeg spectaculair van 2,6 naar 3,1.

Daarnaast is gekeken naar resultaten per sector. Daarbij valt op dat retail een inhaalslag maakt op het gebied van ketensamenwerking.

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de koplopers over de hele linie evenredig goed scoren op alle thema’s: strategie, cultuur, leiderschap, processen, systemen en externe relaties. Correlatiecijfers bevestigen dat al deze thema’s sterk samenhangen. Dat sluit aan bij de ervaring dat ketensamenwerking vooral werkt als je het integraal en holistisch aanpakt.

Download het rapport

Onderzoeksmethode

De Nationale Supply Chain Monitor (NSCM) bestaat uit een online vragenlijst met 64 vragen, verdeeld over zeven supply chain management thema’s:

  1. Strategie
  2. Organisatiecultuur
  3. Leiderschap
  4. Interne samenwerking, processen en systemen
  5. Samenwerking met toeleveranciers
  6. Samenwerking met klanten
  7. Strategisch end-to-end ketenmanagement

Aan het onderzoek van 2022 deden 191 respondenten mee. Zij hebben allen een directie- of managementfunctie waarmee ze direct invloed hebben op de supply chain van hun organisatie.

Ontwikkeling 2013 – 2019

Door de resultaten van 2013, 2015 en 2017 met die van 2019 te vergelijken, zien we hoe de toepassing van SCM zich in zes jaar tijd positief heeft ontwikkeld.

Van 2013 naar 2015 werd een forse stap gezet van niveau 1 naar 2. Er kwam meer aandacht voor het op elkaar afstemmen van bedrijfsprocessen, meer klantfocus en betere informatie-uitwisseling binnen de organisatie.

De stap van 2015 naar 2017 was minder groot. Gemiddeld stond de markt nog steeds op de drempel van niveau 2 naar 3 en zakte zelfs een tiende punt. De koplopers namen niet toe in aantal, noch in score. Het aantal achterblijvers (bedrijven met een volwassenheidsscore lager dan 2) nam wel af.

Er is inzicht in bedrijfsprocessen en de interne samenwerking komt op gang. Binnen de organisatie worden de eerste functionele verbeteringen gerealiseerd door structureler informatie te delen en processen op elkaar af te stemmen. Externe samenwerking is nog niet of nauwelijks aan de orde.

In 2019 is de doorbraak naar niveau 3 definitief bereikt. Dit is vooral te zien bij interne supply chain volwassenheid. Bedrijven scoren met 3,2 vooral hoog op de thema’s die specifiek hiermee te maken hebben; strategie, cultuur, leiderschap en interne samenwerking.

Er zijn steeds minder achterblijvers (19%, ten opzichte van 33% in 2017). Het aantal middenmotors in SCM volwassenheid is verder toegenomen. Supply chain management wordt professioneel ingezet om de keten verder te ontwikkelen en sneller, beter, goedkoper, duurzamer, flexibeler en klantvriendelijker te werken.

Nu het op intern niveau steeds beter lukt om strategisch samen te werken is er de hoop dat we richting 2021 ook extern tot meer en betere data-uitwisseling en gezamenlijke ontwikkelingen komen. De noodzaak tot structureel betere samenwerking in de gehele keten is in ieder geval aanwezig, net als de beschikbaarheid van systemen om dit mogelijk te maken. De sleutel tot succes voor bedrijven in de keten ligt daarbij in het hebben van een bedrijfsoverstijgende visie en leiderschap.

U kunt hier de rapporten van 2013, 2015 2017 en 2019 downloaden.