Ir. Gijs Dolmans MBA

Functie: Senior Supply Chain Specialist

Gijs heeft een analytische geest waarmee hij bedrijven helpt om hun visie en strategie te vertalen in concrete businessplannen. Hij kan zulke plannen vervolgens omzetten in concrete deelprojecten voor verbetering van de supply chain, resulterend in maximale effectiviteit (klanttevredenheid) en efficiency (kosten/output) van de bedrijfsvoering.

Naast zijn werk bij BLMC is hij ook parttime docent Logistiek aan de Avans Hogeschool.

Supply chain management volgens Gijs

‘De grootste uitdaging in supply chain management is het vertalen van de visie en strategie in concrete en duurzame resultaten. Dat vereist allereerst een helder business plan: wat wil je bereiken, wat kost dat en wat levert dat op? Met name dat laatste was tot voor kort moeilijk inzichtelijk te maken. Bij BLMC hebben we hiervoor zelf een calculatiemodel ontwikkeld dat het rendement van een verbetertraject vooraf kan berekenen.

Ik zie vaak dat de focus bij supply chain management nog te veel gericht is op kostenreductie, terwijl er juist grote kansen liggen voor waardecreatie. Als je de klant centraal stelt, bereik je de beste resultaten. Procesmanagement vervult daarbij een sleutelrol: het vormt de brug tussen strategie en uitvoering. De essentie is samenwerking binnen de organisatie én met de belangrijkste externe partners om de klant optimaal te bedienen, waarbij niet langer (vaak tegenstrijdige) afdelingsdoelstellingen  maar bedrijfsdoelstellingen centraal staan. Aspecten zoals vertrouwen (in elkaar) en cultuur (informatie delen, ideeën uitwisselen, fouten zien als een kans om te verbeteren) zijn daarbij veel belangrijker dan een beschrijving van processensstappen en verantwoordelijken.’

Achtergrond

  • Master in Business Administration (MBA) op het gebied van marketing, inkoop en supply chain management. Afgestudeerd op het gebied van supply chain procesoptimalisaties
  • Lean Six Sigma black belt
  • 10 jaar ervaring als projectmanager in wijkontwikkeling; verantwoordelijk voor het managen van grote, complexe projecten.
  • Sinds 2017 Senior Supply Chain Specialist bij BLMC Supply Chain Optimization.

Projecten binnen BLMC

Contact

Gijs Dolmans
E-mail: [email protected]
Mobiel: 06-18686100