Supply chain scenario’s & trade-offs

Als dit gebeurt, wat is daarvan dan het gevolg? Dat is de essentie van scenario’s en trade-offs. Die kunnen op 2 vlakken liggen. Wat gebeurt er als ik zelf andere keuzes maak? En hoe moet ik reageren als de omstandigheden veranderen?

Keuzes maken

Keuzes in de supply chain zijn altijd een balans tussen drie factoren:

  1. klantwaarde & omzet
  2. kosten
  3. benodigd werkkapitaal

Wanneer je bijvoorbeeld kosten bespaart op productie, kan dat ten koste gaan van de klantwaarde. Als je besluit meer voorraden aan te houden om de klanttevredenheid te verhogen, zal dat leiden tot meer beslag op werkkapitaal. Zo heeft elke beslissing in het ene domein consequenties voor de andere domeinen. Dat noemen we trade-offs.

In een scenario-analyse maak je zichtbaar wat de verschillende trade-offs zijn. Deze kun je vervolgens met de belangrijkste stakeholders bespreken, om op basis daarvan de juiste keuzes te maken.

BLMC gebruikt een beproefde rekentool waarin je met de verschillende variabelen kunt variëren en ziet wat daar de gevolgen van zijn. Zo maak je gefundeerde keuzes die je ook kunt monitoren.

Onverwachte omstandigheden

Scenario-analyse kun je ook inzetten om risico’s in kaart te brengen en vooraf maatregelen te nemen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een belangrijke grondstof 2x zo duur wordt? Of als een bepaalde leverancier uitvalt? Hier lees je daar meer over.

Als je deze scenario’s vooraf inzichtelijk maakt en de consequenties ervan financieel maakt, kun je bepalen wat een redelijke investering is om deze risico’s te beperken. Ook dat kan BLMC voor je doorrekenen.