BLMC
Werving & Selectie

Contact

BLMC Hoevelaken

Hogebrinkerweg 19
3871 KM Hoevelaken


0522 - 24 22 24 
info@blmc.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsberichten
op5-7-2017 14:00
573 bekeken | 0 reacties
Nieuws overzicht

Supply Chain Excellence Leadership Platform

De praktische toepassingen van het gedachtegoed van Supply Chain Management (SCM) ontwikkelen zich maar langzaam. Dat is de opvatting van prof.dr. Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit en Michel van Buren van BLMC die in het najaar van 2012 heeft geleid tot de oprichting van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP).

Samen met de voorhoede van supply chain managers willen de initiatiefnemers fundamentele stappen zetten met als doel om SCM in Nederland verder te ontwikkelen en te implementeren binnen en tussen organsaties. Kortom, echte stappen zetten op weg naar Supply Chain Excellence in Nederland!

SCELP is in eerste instantie een initiatief van en voor (een groep van) mensen. Mensen maken organisaties en organisaties vormen supply chains. Maar uiteindelijk gaat het om de mensen, hun belangen, hun energie, hun ideeën, hun dromen en hun ambities.

Het Platform is vooral bedoeld voor de voorhoede. Het moet in die zin ‘exclusief’ zijn. Alleen partijen die ‘actiebereid’ zijn kunnen (mogen) aanschuiven. In Sinek’s termen: ‘people who believe what we believe’. Samen vormen de deelnemers een groep met een ‘common set of values and beliefs’, een gezamenlijk doel, een gedeelde ambitie en een gebundelde energie om het verschil te gaan maken.

Doelgroep

Voor de mensen in onze doelgroep geldt:

 • Beslissers in de supply chain (dit betreft doorgaans mensen op boardroom-niveau of vlak daaronder). Het zou heel goed zijn als ook mensen aanschuiven die niet direct eindverantwoordelijk zijn voor het logistieke gedeelte, maar wel direct invloed daarop uitoefenen zoals algemeen directeuren, financieel directeuren, commercieel directeuren, HRM-directeuren, directeuren strategie, et cetera.
 • Werkzaam bij producenten, toeleveranciers van die producenten, retailers die door de producenten geproduceerde producten afzetten (detail- en groothandel en e-commerce).
 • Van ondernemingen in Nederland met minimaal 100 medewerkers.

Ambitie

SCELP, gestart in november 2012, heeft de ambitie dat Supply Chain Management in Nederland over vijf jaar:

 • Aantoonbaar en meetbaar waarde toevoegt bij het bedienen van de klant door de organisatie en/of de keten
 • Een strategische positie in de boardroom heeft ingenomen
 • De juiste vormen van leiderschap toepast om samenwerking binnen organisaties en binnen netwerken te realiseren
 • (Inter)nationaal gewaardeerd wordt in de maatschappij als belangrijke bron van economische groei, sociale vernieuwing en duurzaamheid

Om bovenstaande ambities te bereiken, zijn de volgende doelen gesteld:

 • Doel voor deelnemers: Leren, ontwikkelen en peers ontmoeten om zo een boost aan hun eigen carrièrepad te geven.
 • Doel voor organisaties: Deelnemers vergaren kennis en kunde om hun organisaties verder te helpen om sneller, beter en goedkoper te worden.
 • Doel voor ketens: Beter te presteren door meer klantwaarde te genereren.
 • Doel voor Nederland: De logistieke sector is een van de negen topsectoren en er zijn tal van initiatieven om de kennis en kunde van Nederland op het gebied van logistiek en SCM te verbeteren. Dit particulier initiatief sluit daarop aan door zich te richten op een zeer belangrijke groep van stakeholders: de executives die het elke dag weer moeten doen. Een sterkere sector en duurzamere ketens zijn goed voor People, Planet en Profit.

Opzet en thema’s

SCELP heeft vier thema’s gedefinieerd, die elk jaar tijdens één van de bijeenkomsten centraal zullen staan. Voor elk thema is een commissie van leden benoemd, die de betreffende bijeenkomst zal voorbereiden. Een vierhoofdige programmaraad biedt hiervoor de ondersteuning, zorgt voor de noodzakelijke afstemming tussen de thema’s en bewaakt de visie, ambitie en doelen van SCELP.

De vier thema’s zijn:

 1. Hoe voegt Supply Chain Management waarde toe bij het behalen van een strategisch competitief voordeel?
 2. Hoe zorgen we voor een transparante keten, met een gezamenlijke ketenmonitor, zodat we als keten kunnen sturen en leren ten aanzien van het gezamenlijke doel?
 3. Wat zijn de juiste vormen van Supply Chain leiderschap in deze tijd?
 4. Hoe creëer je de juiste ‘ketencultuur’ in je eigen organisatie en met andere organisaties?

Agenda

SCELP komt in 2017 bijeen op de volgende data:

 • Maandag 27 maart 2017
 • Dinsdag 16 mei 2017
 • Dinsdag 3 oktober 2017
 • Dinsdag 28 november 2017

Alle bijeenkomsten vinden plaats op Kasteel Nyenrode van Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. De aanvang is telkens om 16.00 uur, het einde rond 21.15 uur.

Contact

Heeft u een vraag, wilt u meer informatie ontvangen en/of bent u geïnteresseerd in het platform SCELP?

Neem contact op met Michel van Buren via onderstaande gegevens:

E-mail: mvanburen@blmc.nl  
Mobiel: (06) 1881 3050

Onze klanten

BLMC gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close