(vervuld) Manager Monstername & Logistiek

 
Bedrijfsnaam:Aquon
Aantal uren:40
Opleidingsniveau:Bachelor's degree
Locatie:

Voor AQUON zoekt BLMC een:

Manager Monstername & Logistiek;
people- & procesmanager met de focus op doelmatigheid en kwaliteit

Als wateronderzoek en advies je core business zijn, is het nemen van watermonsters een kerntaak. De directie van Aquon onderkende dat het noodzakelijk was om deze werkzaamheden efficiënter in te richten en beter aan te sturen. Via BLMC ging een interim manager aan de slag, die helderheid bracht, een nieuw planningsproces introduceerde en de motivatie van de medewerkers verhoogde. Hij werd opgevolgd door een vaste manager Monstername en Logistiek, ook geworven door BLMC. Hoe heeft Directeur Jeen Bouma dit hele proces ervaren? En heeft het opgeleverd wat hij ervan verwachtte? 

Lees hier hoe AQUON de samenwerking ervaren heeft.

AQUON: Waken over waterkwaliteit

Water is leven en goed water is goed leven. Inzicht in onze waterkwaliteit is van groot maatschappelijk belang. 
AQUON is het instituut voor wateronderzoek en advies en is ontstaan uit een fusie vanuit 9 waterschappen.
Doelstelling van AQUON is om waterschappen inzicht te geven in de kwaliteit van het water, zodat zij hun taken goed uit kunnen voeren.
AQUON is ketenpartner van waterschappen voor het gehele proces van monstername tot en met onderzoek en advisering.

De organisatie bestaat uit ruim 180 gespecialiseerde medewerkers en is partner voor water gerelateerd onderzoek en advisering over het natte milieu.

Manager Monstername & Logistiek

De uitdaging
AQUON is een overheidsorganisatie. Het bedrijf is onderweg in een groeiproces en bijbehorende cultuurverandering naar de professionele, effectieve en efficiënte dienstverlener voor het gehele proces van monstername tot en met onderzoek en advisering.
Er wordt geïnvesteerd in hulpmiddelen voor registratie, communicatie en planning. Daarnaast wordt met inzet van interne en externe expertise gewerkt aan efficiëntie en klantgerichtheid van medewerkers, processen en organisatie.
 
In het kader van het huidige transitieproces wordt van de Manager verwacht dat gerealiseerde en lopende verbeteringen worden geborgd en uitgebouwd. Belangrijke stap hierin is voortgaande standaardisatie en harmonisatie van de werkzaamheden in de diverse regio’s. De Manager zal tevens de gewenste waarde toevoeging voor zijn aandachtsveld gestalte geven (ogen en oren waterschappen in het veld). Motivatie, focus en bevlogenheid van de medewerkers in de afdeling zal de manager naar het gewenste niveau brengen. Dit alles in een atmosfeer van waardering, erkenning en zelfrespect.
 
De afdeling Monstername & Logistiek is binnen AQUON verantwoordelijk voor efficiënt en doelmatig plannen van monsternames; deze in de juiste kwantiteiten en tegen de overeengekomen kwaliteit en efficiëntie uitvoeren en gereed maken voor het transport en het opvolgende proces. Tegelijkertijd dient de kwaliteit geborgd en ontwikkeld te worden en moet de afdeling belangrijke afwijkingen signaleren en rapporteren.
De Manager Monstername & Logistiek coördineert en regisseert dit proces, zodat het als vanzelf verloopt en draagt zorg voor adequate communicatie.
 
De manager is tevens lid van het Management Team en voegt vanuit de eigen expertise waarde toe aan beleidsontwikkeling en besluitvorming
 
Een deel van de uitvoering is uitbesteed; de Manager treedt daar op als opdrachtgever.
 
Kernwoorden

 • Overheidsbedrijf in een boeiend veranderproces
 • Maatschappelijk relevant
 • Cultuurverandering
 • Standaardisatie en harmonisatie
 • Verschillende regio’s in Brabant, Gelderland, Holland en Utrecht
 • Efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit
 • Leiding geven aan 40 medewerkers over 4 locaties en regio’s; meeste medewerkers werkzaam in het veld
 • Mobiliteit
 • Ruime ervaring in procesmanagement
 • Senioriteit
 • Hbo-niveau operationeel (logistiek) management
 • Bijdragen aan beleidsvoorbereiding en besluitvorming
 • Stevige manager met hoog empathisch vermogen
 
Soort dienstverband: Voltijd

Sjaak Lekkerkerker

Sr. recruiter

06-12163286

Heb jij interesse in deze vacature? Solliciteer dan nu middels het onderstaande inschrijfformulier. Mochten er nog eventuele vragen bestaan, schroom dan vooral niet om even contact met mij op te nemen. Wij zien je sollicitatie graag tegemoet!

Ontdek de expertise van
Sjaak Lekkerkerker