Leiderschapsprofiel bij executive search in supply chain

Het aansturen van een supply chain vergt exceptioneel leiderschap. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken welke typen leiderschap in supply chain management het beste werken. Daarnaast bepalen het type organisatie en de situatie waarin deze zich bevindt welke managementstijl het meest effectief is. Om objectief de leiderschapskwaliteiten van kandidaten te kunnen beoordelen, werken we bij BLMC met het leiderschapscircumplex.

Een leiderschapscircumplex is een weergave van verschillende leiderschapsstijlen die aansluiten bij typen van menselijk interpersoonlijk gedrag.

In de meeste supply chain situaties werken de groene stijlen het beste. Een voorwaarde is wel dat de situatie relatief rustig en veilig is. Als een situatie erg onrustig of onveilig is, kan het nodig zijn om (tijdelijk) een van de oranje stijlen toe te passen.

 

 

  • Inspirerende stijl: inspireren en stimuleren door interactie en heldere communicatie. Openheid en enthousiasme delen over doelen.
  • Coachende stijl: tijd en energie in anderen investeren (zowel medewerkers als andere relaties), begrip en interesse tonen, hulp bieden, feedback geven en ontvangen, en complimenten geven.
  • Participerende stijl: uitnodigen tot inspraak, samen beslissingen nemen, zaken delegeren en medeleven tonen.